Promocja książki pracownika Kuźni Glinik

Mamy zaszczyt poinformować, że w dniu 05.05.2015 odbył się wieczór autorski i promocja najnowszej książki naszego pracownika Andrzeja Ćmiecha pt. ”Gorlice. Dzieje miasta”.Andrzej Ćmiech jest (…)

Czytaj więcej

Integracja produkcji odlewniczej FUGO ODLEW

Informujemy, że zakończony został proces integracji produkcji odlewniczej Grupy FUGO w strukturach Polskiej Grupy Odlewniczej. Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. przejęła kluczowe aktywa, tj. urządzenia odlewnicze (…)

Czytaj więcej

Uzyskanie przez Piomę Odlewnię świadectwa uznanego przez PKP Cargo S.A. producenta

Pioma-Odlewnia uzyskała dopuszczenie PKP Cargo S.A. w charakterze uznanego producenta w zakresie produkcji części taboru kolejowego: kół bosych, korpusów maźnic, gniazda skrętu, czopów skrętu, prowadników (…)

Czytaj więcej

Nowe odlewy wykonane w Odlewni Żeliwa Śrem

Zapraszamy do zobaczenia galerii zdjęć odlewów.[gallery link="file" (…)

Czytaj więcej

Podpisanie listu intencyjnego z TDJ S.A.

W dniu 01 września 2014 r. Polska Grupa Odlewnicza S.A. podpisała z TDJ S.A., FAMUR S.A., ZAMET INDUSTRY S.A., FUGO S.A. oraz FAMAK S.A. list intencyjny w sprawie podjęcia działań zmierzających do zintegrowania (…)

Czytaj więcej

Nabycie udziałów w spółce Kuźnia „GLINIK” Sp. z o.o.

W dniu 04 października 2013 r. Zarząd Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. podpisał ze spółką TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach Umowę sprzedaży udziałów na podstawie której Polska Grupa Odlewnicza nabyła od TDJ (…)

Czytaj więcej

Wejście PGO S.A. na giełdę Warszawską.

W dniu 10 października 2011r Polska Grupa Odlewnicza S.A. zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Więcej informacji z tego wydarzenia dostępne tutaj link do (…)

Czytaj więcej

Uchwała KDPW

Podjęto uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 642/11 o przyznaniu spółce POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie (…)

Czytaj więcej

Obublikowano Prospekty emisyjne

Zamet Industry i Polska Grupa Odlewnicza (PGO), spółki z Grupy Famur, opublikowały 6 lipca br. prospekty emisyjne link do (…)

Czytaj więcej

Prospekty emisyjne

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła 29 czerwca br. prospekty emisyjne spółek z grupy Famur: Polskiej Grupy Odlewniczej oraz Zamet Industry. link do (…)

Czytaj więcej

Kontakt

PGO S.A.
ul. Armii Krajowej 41,
40-698 Katowice, Polska

KRS: 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 32 359 64 10
Fax +48 32 359 63 54
pgo@pgosa.pl

Wyślij zapytanie