Podpisanie listu intencyjnego z TDJ S.A.

W dniu 01 września 2014 r. Polska Grupa Odlewnicza S.A. podpisała z TDJ S.A., FAMUR S.A., ZAMET INDUSTRY S.A., FUGO S.A. oraz FAMAK S.A. list intencyjny w sprawie podjęcia działań zmierzających do zintegrowania (…)

Czytaj więcej

Nabycie udziałów w spółce Kuźnia „GLINIK” Sp. z o.o.

W dniu 04 października 2013 r. Zarząd Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. podpisał ze spółką TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach Umowę sprzedaży udziałów na podstawie której Polska Grupa Odlewnicza nabyła od TDJ (…)

Czytaj więcej

Wejście PGO S.A. na giełdę Warszawską.

W dniu 10 października 2011r Polska Grupa Odlewnicza S.A. zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Więcej informacji z tego wydarzenia dostępne tutaj link do (…)

Czytaj więcej

Uchwała KDPW

Podjęto uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 642/11 o przyznaniu spółce POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie (…)

Czytaj więcej

Obublikowano Prospekty emisyjne

Zamet Industry i Polska Grupa Odlewnicza (PGO), spółki z Grupy Famur, opublikowały 6 lipca br. prospekty emisyjne link do (…)

Czytaj więcej

Prospekty emisyjne

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła 29 czerwca br. prospekty emisyjne spółek z grupy Famur: Polskiej Grupy Odlewniczej oraz Zamet Industry. link do (…)

Czytaj więcej

Kontakt

PGO S.A.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice, Polska

KRS: 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 32 832 18 00

pgo@pgosa.pl

Wyślij zapytanie