Praca w  GRUPIE PGO

W naszej Grupie pracują zarówno doświadczeni pracownicy jak i osoby, które zatrudniamy na starcie ich kariery zawodowej.

Uczymy się od siebie nawzajem najlepszych praktyk zarządzania. Menedżerowie Grupy dbają o integrację i motywację oraz wspieranie rozwoju kwalifikacji i ambicji zawodowych podległych Pracowników.

Praca jest oparta czytelnych zasadach współpracy, normach etycznych, szacunku dla praw i godności człowieka.

W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi wdrażamy nowoczesne narzędzia (systemy ocen, program kadry zastępczej, projekty rozwojowe) i stajemy się coraz bardziej pożądanym pracodawcą na rynku.

Zdajemy sobie sprawę, że większość nas szuka nie tylko pracy, ciekawych projektów zawodowych ale i możliwości rozwoju swoich kompetencji.

Kompetencji managerskich i zawodowych – z interesującego ich obszaru działalności przedsiębiorstwa.

Każdy pracownik może rozwijać się m.in poprzez udział w studiach podyplomowych (np. na Politechnice Śląskiej), z którą Spółka współpracuje w zakresie kształcenia.

Dzięki uczestnictwu w w programach rozwojowych zatrudnieni w PGO razem z nami podnoszą swoją efektywność i wartość dla organizacji.
Jeśli jesteś osobą, która chce się rozwijać, efektywnie wykorzystywać swój potencjał zawodowy i jednocześnie podzielasz nasze wartości to zapraszamy do złożenia aplikacji.

Działy zatrudnienia

W PGO możesz pracować na każdym poziomie w strukturze organizacyjnej – od specjalisty, przez Kierownika po Dyrektora jednego z obszarów w następujących Działach:

 • Produkcja
 • Technologia
 • Handel
 • Marketing
 • Zaopatrzenie
 • Informatyka
 • Zarządzania zasobami ludzkimi
 • Administracja

Lokalizacje

 • Katowice
 • Śrem
 • Piotrków Trybunalski
 • Gorlice

Zachęcamy do kontaktu i wysyłania aplikacji na adres:

rekrutacje@pgosa.pl

 

Prosimy o dopisanie do przesyłanych aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.”

W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych  prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGO S.A. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PGO S.A. z siedzibą w Katowicach 40-698, ul. Armii Krajowej 41. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody, nie dłużej jednak niż 12 mc. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych PGO S.A., który możliwy jest poprzez adres mailowy: odo.pgo@pgosa.pl. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.

 

Kontakt

PGO S.A.
ul. Armii Krajowej 41,
40-698 Katowice, Polska

KRS: 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 32 359 64 10
Fax +48 32 359 63 54
pgo@pgosa.pl

Wyślij zapytanie