Dane spółki

PGO S.A.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice
Polska

Tel. +48 32 832 18 00

pgo@pgosa.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000305325, Regon: 590722383, NIP: 771-23-74-309

Wysokość kapitału zakładowego:
96.300.000,00 zł – wniesiony w całości
Konto PLN:
Raiffeisen Bank Polska S.A. 49 1750 1035 0000 0013 9578 4807

Kontakt

PGO S.A.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice, Polska

KRS: 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 32 832 18 00

pgo@pgosa.pl

Wyślij zapytanie