Nazwa prawna (statutowa) i handlowa

Nazwa (firma): PGO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona: PGO S.A.
Forma prawna:  Spółka Akcyjna

Miejsce rejestracji oraz numer rejestracyjny

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000305325.

Identyfikacja

NIP: 771-23-74-309
REGON: 590722383

Data utworzenia oraz czas na jaki podmiot został utworzony

PGO S.A. powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod numerem: 0000191207, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z dnia 17 grudnia 2007 r.

Przekształcenie nastąpiło z dniem wpisania spółki przekształconej – PGO S.A. – do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, tj. dnia 12.05.2008 roku.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Kapitał

Kapitał zakładowy PGO S.A. wynosi 96.300.000 zł i dzieli się na 96.300.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda

Siedziba i forma prawna

Siedziba: Katowice
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Ustawodawstwo: polskie
Kraj: Polska
Adres: ul. Armii Krajowej 41, 40-698 Katowice

Numer tel: +48 32 359 64 10
Numer fax: +48 32 359 63 54
E-mail: pgo@pgosa.pl
Adres internetowy: pgosa.pl

Kontakt

PGO S.A.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice, Polska

KRS: 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 32 832 18 00

pgo@pgosa.pl

Wyślij zapytanie