Zarząd

Łukasz Petrus Prezes Zarządu ›
Lucjan Augustyn Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju ›
Andrzej Bulanowski Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży ›
Ireneusz Kazimierski Wiceprezes Zarządu ›

Rada Nadzorcza

Tomasz Domogała Członek Rady Nadzorczej ›
Czesław Kisiel Członek Rady Nadzorczej ›
Dorota Wyjadłowska Członek Rady Nadzorczej ›
Michał Nowak Członek Rady Nadzorczej ›
Jacek Krysiński Członek Rady Nadzorczej ›
Jacek Leonkiewicz Członek Rady Nadzorczej ›
Magdalena Zajączkowska-Ejsymont Członek Rady Nadzorczej ›
Tomasz Kruk Członek Rady Nadzorczej ›

 

INFORMACJA O UDZIALE KOBIET I MĘŻCZYZN W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ W GRUPIE PGO

ZarządRada Nadzorcza
RokKobietyMężczyźniKobietyMężczyźni
20150%100%20%80%
20160%100%40%60%

Spółka nie wdrożyła polityki różnorodności. W odniesieniu do władz Spółki i jej kluczowych menedżerów kryteriami, którymi kierują się organy dokonujące ich wyboru to przede wszystkim wysokie umiejętności, profesjonalizm, wiedza i kompetencje zawodowe kandydatów, zapewniające zatrudnienie osób o możliwie najwyższych kwalifikacjach. Natomiast nie są uznawanymi i stosowanymi przez Spółkę i jej organy w procesach rekrutacyjnych i dokonywanych wyborach kandydatów kryteria o charakterze dyskryminacyjnym odnoszące się do płci, wieku, rasy, narodowości, przekonań czy też niepełnosprawności. Zgodnie z dotychczasową praktyką Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informację na temat udziału kobiet i mężczyzn we władzach Spółki.

Kontakt

PGO S.A.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice, Polska

KRS: 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 32 832 18 00

pgo@pgosa.pl

Wyślij zapytanie