Nasze spółki produkcyjne realizują wszystkie fazy procesu technologicznego wykonania odlewów i odkuwek, od zaprojektowania technologii i doboru materiału, poprzez wykonanie oprzyrządowania, produkcję wyrobu, po jego obróbkę mechaniczną i badania jakościowe.

Możliwości produkcyjne spółek pozwalają na wytwarzanie łącznie około 60.000 ton odlewów i 15.000 ton odkuwek rocznie.

Oferta produkcyjna

Odlewy żeliwne

logo-c_srem

Nasza oferta produkcyjna w przypadku odlewów żeliwnych obejmuje:

 • żeliwa szare
 • żeliwa sferoidalne
 • żeliwa sferoidalne z gwarantowaną udarnością
 • żeliwa stopowe
 • żeliwa odporne na ścieranie
 • żeliwa wysokostopowe
 • żeliwa niskostopowe

Odlewy żeliwne mają zastosowanie m.in. jako bębny hamulcowe, korpusy sprężarek, bloki i obudowy silników, obudowy przekładni, turbin, elementy konstrukcyjne maszyn obróbczych, przeciwwagi, tuleje oraz kołnierze części pomp i zaworów czy elementy armatury przemysłowej.

Więcej informacji: www.oz-srem.com.pl

Odlewy staliwne

log0-c_pioma logo-c_fugo

W przypadku odlewów staliwnych produkujemy:

 • staliwa węglowe konstrukcyjne
 • staliwa stopowe konstrukcyjne odporne na ścieranie (w tym wysokomanganowe i wysokochromowe)
 • żaroodporne i żarowytrzymałe
 • staliwa niskostopowe

Do odlewów może być dołączony atest określający skład chemiczny, własności mechaniczne jak również wyniki badań nieniszczących oraz metalograficznych.

Odlewy staliwne mają zastosowanie przede wszystkim jako elementy konstrukcyjne i podzespoły maszyn górniczych wykorzystywane m.in. w produkcji przenośników ścianowych, obudów ścianowych kombajnów urabiających jak również elementy armatury przemysłowej, kół zębatych, obudowy przekładni, ogniw gąsienic oraz inne elementy maszyn i urządzeń.

Więcej informacji: www.pioma-odlewnia.com.pl

Odkuwki

logo-c_glinik

Produkcja w zakresie odkuwek obejmuje:

 • odkuwki matrycowe
 • odkuwki swobodnie kute
 • odkuwki półswobodnie kute
 • odkuwki ze stali węglowych, stopowych, wysokostopowych, nierdzewnych

Odkuwki, czyli produkty otrzymywane w procesie plastycznego kształtowania metali, mają zastosowanie m. in. jako podzespoły w samochodach osobowych, ciężarowych, ciągnikach rolniczych, jako elementy armatury przemysłowej oraz części maszyn i urządzeń.

Więcej informacji: www.kuzniaglinik.pl

Oferta usługowa

Oprócz produkcji oferujemy:

 • usługi wytwarzania i adaptacji modeli drewnianych, żywicznych i metalowych
 • usługi w zakresie obróbki mechanicznej odlewów (np. obróbka wstępna odlewów wielkogabarytowych) i cieplnej odlewów (odprężanie, normalizacja, ulepszanie cieplne itp.) oraz konstrukcji (wyżarzanie odprężające)
 • usługi w zakresie obróbki mechanicznej, cieplnej oraz mechanicznego oczyszczania stali
 • usługi laboratoryjne (analiza składu chemicznego, badania jakościowe, wytrzymałościowe i metalograficzne dla stali).

Kontakt

PGO S.A.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice, Polska

KRS: 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 32 832 18 00

pgo@pgosa.pl

Wyślij zapytanie