Miejsce pracy:

 • Kuźnia „Glinik” Sp. z o.o.
 • Odlewnia Żeliwa „Śrem” Sp. z o.o.
 • Pioma-Odlewnia Sp. z o.o.

 

Zadania jakie realizuje Key Account Manager:

 • Bieżące monitorowanie sytuacji na rynku i poszukiwanie nowych możliwości sprzedażowych,
 • Aktywne zwiększanie portfela Klientów krajowych i zagranicznych,
 • Budowanie i podtrzymywanie satysfakcjonujących relacji biznesowych,
 • Prezentowanie portfolio firmy z uwzględnieniem produktów oferowanych przez całą Grupę PGO,
 • Wszechstronna diagnoza potrzeb Klienta oraz optymalny dobór rozwiązań,
 • Prowadzenie negocjacji handlowych,
 • Bieżące monitorowanie realizacji zamówień oraz współpraca z odpowiednimi działami firmy w celu wyjaśniania min. kwestii technicznych, logistycznych,
 • Organizacja i udział w bezpośrednich spotkaniach z Klientami, zarówno w kraju jak i za granicą.

 

Jakie wymagania powinien spełniać Kandydat na to stanowisko?

 • Min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w przemyśle ciężkim,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Znajomość pojęć z zakresu metalurgii, odlewnictwa, przeróbki plastycznej i kuziennictwa,
 • Znajomość rynku pozwalająca na wyszukiwanie szans sprzedażowych,
 • Umiejętność budowania długotrwałych i pozytywnych relacji biznesowych,
 • Zorientowanie na realizację celu,
 • Mobilność i gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
 • Umiejętność wyszukiwania szans rynkowych,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację, mile widziana znajomość innych języków obcych (niemieckiego, rosyjskiego),
 • Prawo jazdy kat. B.

 

Korzyści płynące z pracy w PGO S.A.:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  w jednej ze spółek będącej częścią grupy PGO S.A. w zależności od preferowanej lokalizacji OŻ „Śrem”, Pioma-Odlewnia, bądź Kuźnia Glinik w Gorlicach;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz motywacyjny system premiowy uzależniony od osiąganych sukcesów,
 • Możliwość rozwoju zawodowego w strukturach Spółki,
 • Pracę w zespole profesjonalistów,
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, certyfikatów,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (bezpłatne wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.),
 • Możliwość częściowej pracy w systemie Home Office.

 

Aplikacje prosimy wysyłać za pośrednictwem przycisku Aplikuj. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PGO S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 41, dla potrzeb procesu rekrutacji w celu i w zakresie niezbędnym do jego realizacji

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PGO S.A. z siedzibą w Katowicach 40-698, ul. Armii Krajowej 41, KRS 0000305325, Regon: 590722383, NIP: 771-23-74-309.
 2. Pani/Pana dane osobowe zebrane w procesie rekrutacji będą przetwarzane:
 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PGO S.A. (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679- RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);
 • dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGO S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PGO S.A.  (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 1. W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody (przyszłe procesy rekrutacyjne) – dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy licząc od momentu wyrażenia niniejszej zgody. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez PGO S.A., dane będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGO S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 2. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator zaleca wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 4. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych- RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy podanie danych jest dobrowolne.
 7. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych PGO S.A., który możliwy jest poprzez adres mailowy: odo.pgo@pgosa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

 

Kontakt

PGO S.A.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice, Polska

KRS: 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 32 832 18 00

pgo@pgosa.pl

Wyślij zapytanie