Miejsce pracy:

 • Odlewnia Żeliwa Śrem S.A.

Korzyści płynące z pracy w PGO S.A.:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w Odlewni Żeliwa „Śrem”, będącej częścią grupy PGO S.A.,
 • Dodatkowe świadczenia m.in. z okazji Dnia Odlewnika i Wczasów Pod Gruszą,
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do szkoleń, certyfikatów, studiów podyplomowych
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (bezpłatne wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.).

Zadania osoby na stanowisku Mistrz:

 • Planowanie pracy działu na podległym obszarze produkcji,
 • Przydzielanie poszczególnym pracownikom konkretnych zadań produkcyjnych wynikających
  z planu oraz koordynowanie i kontrolowanie ich wykonania,
 • Podnoszenie wydajności pracy poprzez odpowiednią organizację pracy,
 • Uczestniczenie oraz realizowanie zadań w projektach ciągłego usprawniania procesu,
 • Egzekwowanie przepisów BHP, instrukcji pracy oraz obowiązujących procedur,
 • Sporządzanie raportów z wykonywanej pracy.

Jakie wymagania powinien spełniać Kandydat na to stanowisko?

 • Dyspozycyjność do pracy 3-zmianowej,
 • Min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Znajomość MS Excel i MS Word,
 • Asertywność,
 • Zaangażowanie i komunikatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą formularza Aplikuj 

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PGO S.A. z siedzibą w Katowicach 40-698, ul. Armii Krajowej 41. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody, nie dłużej jednak niż 12 mc. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych PGO S.A., który możliwy jest poprzez adres mailowy: odo.pgo@pgosa.pl. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.

Kontakt

PGO S.A.
ul. Armii Krajowej 41,
40-698 Katowice, Polska

KRS: 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 32 359 64 10
Fax +48 32 359 63 54
pgo@pgosa.pl

Wyślij zapytanie