Miejsce pracy:

 • Odlewnia Żeliwa „Śrem” Sp. z o.o.

Grupa PGO S.A. to największa w Polsce grupa przemysłowa specjalizująca się w produkcji odlewów
i odkuwek. Jesteśmy nowoczesną organizacją, która inwestuje w swoich pracowników i zapewnia im możliwość poszerzenia kompetencji zawodowych. Rozwijamy się, pamiętając o równowadze
i odpowiedzialności. Realizujemy coraz bardziej wymagające projekty dla wielu sektorów przemysłowych. W związku z dynamicznym rozwojem, poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Technolog (Metalurg)

w Odlewni Żeliwa „ŚREM”

 

 

Korzyści płynące z pracy w PGO S.A.:

 

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w Odlewni Żeliwa „Śrem”;
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, certyfikatów;
 • Możliwość rozwoju zawodowego w strukturach Spółki;
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (bezpłatne wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.).

 

Zadania osoby na stanowisku Technolog Obróbki Skrawaniem:

 • Praca na wydziale przy rozwiązywaniu bieżących problemów metalurgicznych
  i technologicznych;
 • Współpraca z Technologami przy opracowywaniu nowych pozycji oraz działań korygujących i zapobieganie niezgodnościom;
 • Kompleksowe opracowywanie i nadzór nad wdrożeniem nowych gatunków metalu;
 • Uaktualnienie i wprowadzenie nowych instrukcji metalurgicznych/technologicznych;
 • Przeprowadzanie prób z zastosowaniem nowych materiałów;
 • Optymalizacja procesów metalurgicznych i technologicznych;
 • Wsparcie wiedzą metalurgiczną dla innych działów;
 • Przygotowanie i opracowanie dokumentacji technologicznej z wykorzystaniem programów CAD, CAM;
 • Opiniowanie zapytań ofertowych;
 • Udział w spotkaniach i audytach.

 

Jakie wymagania powinien spełniać Kandydat na to stanowisko?

 

 • Wykształcenie wyższe (metalurgia lub pokrewne);
 • Znajomość zagadnień związanych z metalurgią żeliwa oraz z identyfikacją wad odlewniczych;
 • Wiedza z zakresu technologii topienia i pozapiecowej obróbki metalu;
 • Roczne doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Dobra znajomość programów ITACA/ATAS, mile widziana znajomość programu
  z modułami CAD, CAM;
 • Dobra znajomość rysunku technicznego;
 • Umiejętności analityczne oraz szukania i rozwiązywania problemów;
 • Otwartość na nowe rozwiązania;
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

Aplikacje prosimy wysyłać za pośrednictwem przycisku Aplikuj. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PGO S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Tysiąclecia 101, dla potrzeb procesu rekrutacji w celu i w zakresie niezbędnym do jego realizacji.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PGO S.A. z siedzibą w Katowicach 40-875, ul. Tysiąclecia 101, KRS 0000305325, Regon: 590722383, NIP: 771-23-74-309.

Pani/Pana dane osobowe zebrane w procesie rekrutacji będą przetwarzane:

w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PGO S.A. (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679- RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);

dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGO S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PGO S.A. (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody (przyszłe procesy rekrutacyjne) – dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy licząc od momentu wyrażenia niniejszej zgody. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez PGO S.A., dane będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGO S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator zaleca wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych- RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.

W zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy podanie danych jest dobrowolne.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych PGO S.A., który możliwy jest poprzez adres mailowy: odo.pgo@pgosa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Kontakt

PGO S.A.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice, Polska

KRS: 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 32 832 18 00

pgo@pgosa.pl

Wyślij zapytanie