Skonsolidowane wybrane dane finansowe20112012201320142015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)255 366265 130246 378293 777310 134
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)30 03227 25428 16622 70534 047
Zysk (strata) netto (tys. zł)20 06726 47921 70217 71038 154
Aktywa (tys. zł)236 491243 754303 976372 715378 549
Kapitał własny (tys. zł)144 525171 364193 093210 334249 317
Liczba akcji (szt.)96 300 00096 300 00096 300 00096 300 00096 300 000

 

Jednostkowe wybrane dane finansowe20112012201320142015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)1 0569619422 3846 623
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)(677)(717)(522)(188)(3 668)
Zysk (strata) netto (tys. zł)5 258(4 860)95610 0461 059
Aktywa (tys. zł)154 354128 169123 639228 126201 056
Kapitał własny (tys. zł)127 194122 334123 290133 333134 394
Liczba akcji (szt.)96 300 00096 300 00096 300 00096 300 00096 300 000

Wybrane dane finansowe – plik do pobrania

Spółka nie posiada pisemnych regulacji dotyczących zasad przeprowadzania zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. W tym zakresie Spółka kieruje się przede wszystkim treścią regulacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

 

Kontakt

PGO S.A.
ul. Armii Krajowej 41,
40-698 Katowice, Polska

KRS: 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 32 359 64 10
Fax +48 32 359 63 54
pgo@pgosa.pl

Wyślij zapytanie