2017

29.11.2017 – publikacja skonsolidowanego raportu kwartalne zawierające kwartalną informację finansową za III kwartał 2017 r.
29.09.2017 – publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.
11.07.2017 – termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016
03.07.2017 – dzień dywidendy – dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2016
30.05.2017 – publikacja skonsolidowanego raportu kwartalne zawierające kwartalną informację finansową za I kwartał 2017 r.
28.04.2017 – publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok 2016
28.04.2017 – publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016

Kontakt

PGO S.A.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice, Polska

KRS: 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 32 832 18 00

pgo@pgosa.pl

Wyślij zapytanie