Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. w dniu 3 grudnia 2018 r.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PGO S.A. na dzień 03.12.2018 r.
 2. Projekty uchwał NWZ
 3. Plan Połączenia
 4. Uchwała Rady Nadzorczej PGO S.A. w sprawie opinii w przedmiocie planowanego połączenia spółek
 5. Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia
 6. Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia

Formularze i wnioski

 1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba fizyczna
 2. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba prawna
 3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba fizyczna
 4. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba prawna
 5. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba fizyczna
 6. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba prawna
 7. Formularze do głosowania przez pełnomocnika

 

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 1. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGO S.A. w dniu 3 grudnia 2018 r.

 

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 96.300.000 akcji dających łącznie 96.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
1.    41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 41.760.000 głosów
2.    54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 54.540.000 głosów

Kontakt

PGO S.A.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice, Polska

KRS: 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 32 832 18 00

pgo@pgosa.pl

Wyślij zapytanie