Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. w dniu 10 października 2018 r.

  1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PGO S.A. na dzień 10.10.2018 r.
  2. Projekty uchwał NWZ

Formularze i wnioski

  1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba fizyczna
  2. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba prawna
  3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba fizyczna
  4. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba prawna
  5. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba fizyczna
  6. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba prawna
  7. Formularze do głosowania przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 96.300.000 akcji dających łącznie 96.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
1.    41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 41.760.000 głosów
2.    54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 54.540.000 głosów

Kontakt

PGO S.A.
ul. Armii Krajowej 41,
40-698 Katowice, Polska

KRS: 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 32 359 64 10
Fax +48 32 359 63 54
pgo@pgosa.pl

Wyślij zapytanie