Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. w dniu 10 października 2018 r.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PGO S.A. na dzień 10.10.2018 r.
 2. Projekty uchwał NWZ
 3. Życiorys zawodowy niezależnego kandydata do Rady Nadzorczej PGO S.A.

Formularze i wnioski

 1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba fizyczna
 2. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba prawna
 3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba fizyczna
 4. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba prawna
 5. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba fizyczna
 6. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba prawna
 7. Formularze do głosowania przez pełnomocnika

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.10.2018 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 96.300.000 akcji dających łącznie 96.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
1. 41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 41.760.000 głosów
2. 54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 54.540.000 głosów


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PGO S.A. na dzień 29.06.2018 r.
 2. Projekty uchwał ZWZ
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2017 r.
 4. Żądanie akcjonariusza umieszczenia sprawy w porządku obrad ZWZ
 5. Zmieniony porządek obrad ZWZ

Formularze i wnioski

 1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba fizyczna
 2. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba prawna
 3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba fizyczna
 4. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba prawna
 5. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba fizyczna
 6. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba prawna
 7. Formularze do głosowania przez pełnomocnika

 

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGO S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 96.300.000 akcji dających łącznie 96.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
1. 41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 41.760.000 głosów
2. 54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 54.540.000 głosów


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. w dniu 19 października 2017 r.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PGO S.A. na dzień 19.10.2017 r.
 2. Projekty uchwał NWZ
 3. Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ oraz kandydatów do Rady Nadzorczej.
 4. Projekty uchwał NWZ po uwzględnieniu projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza

Formularze i wnioski

 1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba fizyczna
 2. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba prawna
 3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba fizyczna
 4. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba prawna
 5. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba fizyczna
 6. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba prawna
 7. Formularze do głosowania przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 96.300.000 akcji dających łącznie 96.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
1. 41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 41.760.000 głosów
2. 54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 54.540.000 głosów


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w dniu 18 września 2017 r.

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. na dzień 18.09.2017 r.
2. Projekty uchwał NWZ
3. Wniosek akcjonariusza w sprawie zwołania NWZ
4. Treść proponowanych zmian Statutu Spółki
5. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. z siedzibą w Katowicach
6. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie Regulaminu oraz zmian Statutu Spółki

Treść uchwał podjętych przez Walne zgromadzenie

 1. Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie w dniu 18 września 2017r.
 2. Regulamin Rady Nadzorczej PGO S.A.

Formularze i wnioski

 1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba fizyczna
 2. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba prawna
 3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba fizyczna
 4. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba prawna
 5. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba fizyczna
 6. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba prawna
 7. Formularze do głosowania przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 96.300.000 akcji dających łącznie 96.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
1. 41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 41.760.000 głosów
2. 54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 54.540.000 głosów


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w dniu 27 czerwca 2017 r.

 1. Ogłoszenie o zwołanie ZWZA Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. na dzień 27.06.2017
 2. Projekty uchwał ZWZ
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej
 4. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad ZWZ
 5. Zmieniony porządek obrad ZWZ

Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie

 1. Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie

Formularze i wnioski

  1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba fizyczna
  2. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba prawna
  3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba fizyczna
  4. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba prawna
  5. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba fizyczna
  6. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba prawna
  7. Formularze do głosowania przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 96.300.000 akcji dających łącznie 96.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
1.    41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 41.760.000 głosów
2.    54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 54.540.000 głosów


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w dniu 24 czerwca 2016 r.

   1. Ogłoszenie o zwołanie ZWZA Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. na dzień 24.06.2016
   2. Projekty uchwał ZWZA
   3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie

Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie

Formularze i wnioski

   1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba fizyczna
   2. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba prawna
   3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba fizyczna
   4. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba prawna
   5. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba fizyczna
   6. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba prawna
   7. Formularze do głosowania przez pełnomocnika

Inne dokumenty

Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 96.300.000 akcji dających łącznie 96.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
1. 41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 41.760.000 głosów
2. 54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 54.540.000 głosów


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w dniu 12 czerwca 2015 r.

   1. Ogłoszenie o zwołanie ZWZA Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. na dzień 12.06.2015
   2. Projekty uchwał ZWZA
   3. Sprawozdania Rady Nadzorczej

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

Formularze i wnioski

   1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba fizyczna
   2. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba prawna
   3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba fizyczna
   4. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba prawna
   5. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba fizyczna
   6. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba prawna
   7. Formularze do głosowania przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 96.300.000 akcji dających łącznie 96.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
1. 41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 41.760.000 głosów
2. 54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 54.540.000 głosów


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

   1. Ogłoszenie o zwołanie ZWZA Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. na 30.06.2014
   2. Projekty uchwał ZWZA
   3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2014

Formularze i wnioski

   1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba fizyczna
   2. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba prawna
   3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba fizyczna
   4. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba prawna
   5. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba fizyczna
   6. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba prawna
   7. Formularze do głosowania przez pełnomocnika

 


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w dniu 26 czerwca 2013 r.

   1. Ogłoszenie o zwołanie ZWZA Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. na 26.06.2013
   2. Projekty uchwał ZWZA
   3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2013

Formularze i wnioski

   1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba fizyczna
   2. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba prawna
   3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba fizyczna
   4. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba prawna
   5. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba fizyczna
   6. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba prawna
   7. Formularze do głosowania przez pełnomocnika

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w dniu 28 czerwca 2012 r

   1. Ogłoszenie o zwołanie ZWZA Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. na 28.06.2012
   2. Projekty uchwał ZWZA
   3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki oraz Grupy za rok 2011

Formularze i wnioski

   1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba fizyczna
   2. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba prawna
   3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba fizyczna
   4. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba prawna
   5. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba fizyczna
   6. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba prawna
   7. Formularze do głosowania przez pełnomocnika
   8. Formularze do głosowania korespondencyjnie

 

Inne dokumenty

Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki wraz ze zgłoszeniem projektu uchwały

Spółka notowana na GPW

Kontakt

PGO S.A.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice, Polska

KRS: 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 32 832 18 00

pgo@pgosa.pl

Wyślij zapytanie