Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w dniu 18 września 2017 r.

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. na dzień 18.09.2017 r.
2. Projekty uchwał NWZ
3. Wniosek akcjonariusza w sprawie zwołania NWZ
4. Treść proponowanych zmian Statutu Spółki
5. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. z siedzibą w Katowicach
6. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie Regulaminu oraz zmian Statutu Spółki

Treść uchwał podjętych przez Walne zgromadzenie

 1. Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie w dniu 18 września 2017r.
 2. Regulamin Rady Nadzorczej PGO S.A.

Formularze i wnioski

 1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba fizyczna
 2. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba prawna
 3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba fizyczna
 4. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba prawna
 5. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba fizyczna
 6. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba prawna
 7. Formularze do głosowania przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 96.300.000 akcji dających łącznie 96.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
1. 41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 41.760.000 głosów
2. 54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 54.540.000 głosów

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w dniu 27 czerwca 2017 r.

 1. Ogłoszenie o zwołanie ZWZA Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. na dzień 27.06.2017
 2. Projekty uchwał ZWZ
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej
 4. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad ZWZ
 5. Zmieniony porządek obrad ZWZ

Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie

 1. Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie

Formularze i wnioski

  1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba fizyczna
  2. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba prawna
  3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba fizyczna
  4. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba prawna
  5. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba fizyczna
  6. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba prawna
  7. Formularze do głosowania przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 96.300.000 akcji dających łącznie 96.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
1.    41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 41.760.000 głosów
2.    54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 54.540.000 głosów

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w dniu 24 czerwca 2016 r.

   1. Ogłoszenie o zwołanie ZWZA Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. na dzień 24.06.2016
   2. Projekty uchwał ZWZA
   3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie

Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie

Formularze i wnioski

   1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba fizyczna
   2. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba prawna
   3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba fizyczna
   4. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba prawna
   5. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba fizyczna
   6. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba prawna
   7. Formularze do głosowania przez pełnomocnika

Inne dokumenty

Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 96.300.000 akcji dających łącznie 96.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
1. 41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 41.760.000 głosów
2. 54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 54.540.000 głosów
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w dniu 12 czerwca 2015 r.

   1. Ogłoszenie o zwołanie ZWZA Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. na dzień 12.06.2015
   2. Projekty uchwał ZWZA
   3. Sprawozdania Rady Nadzorczej

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

Formularze i wnioski

   1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba fizyczna
   2. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba prawna
   3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba fizyczna
   4. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba prawna
   5. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba fizyczna
   6. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba prawna
   7. Formularze do głosowania przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 96.300.000 akcji dających łącznie 96.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
1. 41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 41.760.000 głosów
2. 54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 54.540.000 głosów

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

   1. Ogłoszenie o zwołanie ZWZA Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. na 30.06.2014
   2. Projekty uchwał ZWZA
   3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2014

Formularze i wnioski

   1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba fizyczna
   2. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba prawna
   3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba fizyczna
   4. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba prawna
   5. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba fizyczna
   6. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba prawna
   7. Formularze do głosowania przez pełnomocnika

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w dniu 26 czerwca 2013 r.

   1. Ogłoszenie o zwołanie ZWZA Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. na 26.06.2013
   2. Projekty uchwał ZWZA
   3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2013

Formularze i wnioski

   1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba fizyczna
   2. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba prawna
   3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba fizyczna
   4. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba prawna
   5. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba fizyczna
   6. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba prawna
   7. Formularze do głosowania przez pełnomocnika

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w dniu 28 czerwca 2012 r

   1. Ogłoszenie o zwołanie ZWZA Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. na 28.06.2012
   2. Projekty uchwał ZWZA
   3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki oraz Grupy za rok 2011

Formularze i wnioski

   1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba fizyczna
   2. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba prawna
   3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba fizyczna
   4. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba prawna
   5. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba fizyczna
   6. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba prawna
   7. Formularze do głosowania przez pełnomocnika
   8. Formularze do głosowania korespondencyjnie

 

Inne dokumenty

Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki wraz ze zgłoszeniem projektu uchwały

Spółka notowana na GPW

Kontakt

PGO S.A.
ul. Armii Krajowej 41,
40-698 Katowice, Polska

KRS: 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 32 359 64 10
Fax +48 32 359 63 54
pgo@pgosa.pl

Wyślij zapytanie