Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w dniu 24 czerwca 2016 r.

 1. Ogłoszenie o zwołanie ZWZA Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. na dzień 24.06.2016
 2. Projekty uchwał ZWZA
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie

Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie

Formularze i wnioski

 1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba fizyczna
 2. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba prawna
 3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba fizyczna
 4. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba prawna
 5. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba fizyczna
 6. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba prawna
 7. Formularze do głosowania przez pełnomocnika

Inne dokumenty

Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 96.300.000 akcji dających łącznie 96.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
1. 41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 41.760.000 głosów
2. 54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 54.540.000 głosów
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w dniu 12 czerwca 2015 r.

 1. Ogłoszenie o zwołanie ZWZA Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. na dzień 12.06.2015
 2. Projekty uchwał ZWZA
 3. Sprawozdania Rady Nadzorczej

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

Formularze i wnioski

 1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba fizyczna
 2. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba prawna
 3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba fizyczna
 4. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba prawna
 5. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba fizyczna
 6. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba prawna
 7. Formularze do głosowania przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 96.300.000 akcji dających łącznie 96.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
1. 41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 41.760.000 głosów
2. 54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 54.540.000 głosów

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

 1. Ogłoszenie o zwołanie ZWZA Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. na 30.06.2014
 2. Projekty uchwał ZWZA
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2014

Formularze i wnioski

 1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba fizyczna
 2. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba prawna
 3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba fizyczna
 4. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba prawna
 5. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba fizyczna
 6. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba prawna
 7. Formularze do głosowania przez pełnomocnika

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w dniu 26 czerwca 2013 r.

 1. Ogłoszenie o zwołanie ZWZA Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. na 26.06.2013
 2. Projekty uchwał ZWZA
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2013

Formularze i wnioski

 1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba fizyczna
 2. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba prawna
 3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba fizyczna
 4. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba prawna
 5. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba fizyczna
 6. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba prawna
 7. Formularze do głosowania przez pełnomocnika

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w dniu 28 czerwca 2012 r

 1. Ogłoszenie o zwołanie ZWZA Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. na 28.06.2012
 2. Projekty uchwał ZWZA
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki oraz Grupy za rok 2011

Formularze i wnioski

 1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba fizyczna
 2. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba prawna
 3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba fizyczna
 4. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba prawna
 5. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba fizyczna
 6. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba prawna
 7. Formularze do głosowania przez pełnomocnika
 8. Formularze do głosowania korespondencyjnie

 

Inne dokumenty

Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki wraz ze zgłoszeniem projektu uchwały

Spółka notowana na GPW

Kontakt

PGO S.A.
ul. Armii Krajowej 41,
40-698 Katowice, Polska

KRS: 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 32 359 64 10
Fax +48 32 359 63 54
pgo@pgosa.pl

Wyślij zapytanie