Zapytanie ofertowe na badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGO za lata 2018 i 2019

Badanie sprawozdań finansowych
Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGO
za lata 2018 i 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

PGO S.A. z siedzibą w Katowicach

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie rocznych sprawozdań
finansowych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGO za lata 2018 i 2019

 

Zapytanie Ofertowe

1. Załącznik nr 1 – Harmonogram proponowanych terminów przeprowadzenia badania.
2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy o badanie sprawozdania finansowego
3. Załącznik nr 3 – Projekt listu oświadczającego
4. Załącznik nr 4 – Klauzula o zachowaniu poufności

Kontakt

PGO S.A.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice, Polska

KRS: 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 32 832 18 00

pgo@pgosa.pl

Wyślij zapytanie