PDF

5/2021

Zawiadomienie od akcjonariusza zmianie stanu posiadania akcji PGO S.A.
PDF

4/2021

Zawiadomienie od akcjonariusza zmianie stanu posiadania akcji PGO S.A.
PDF

3/2021

Zawiadomienie od akcjonariusza zmianie stanu posiadania akcji PGO S.A.
PDF

2/2021

Zawiadomienie od akcjonariusza zmianie stanu posiadania akcji PGO S.A.
PDF

1/2021

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
PDF

17/2020

Aneks do umowy ramowej o udzielanie pożyczek zawartej przez spółkę zależną
PDF

16/2020

Wezwanie na zapisywanie się na sprzedaż akcji PGO S.A.
PDF

15/2020

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.
PDF

14/2020

Aneksy do umów kredytowych Emitenta oraz spółki zależnej
PDF

13/2020

Decyzja o reorganizacji i związanej z nią likwidacji oddziału Emitenta
PDF

12/2020

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2020 r.
PDF

11/2020

Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję