PDF

26/2018

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia
PDF

25/2018

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia
ZIP

24/2018

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 grudnia 2018 r.
ZIP

23/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 grudnia 2018 r.
ZIP

22/2018

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi oraz podpisanie planu połączenia
PDF

21/2018

Powołanie członka Rady Nadzorczej
PDF

20/2018

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 10 października 2018 r.
ZIP

19/2018

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 października 2018 r.
PDF

18/2018

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata do Rady Nadzorczej Emitenta
PDF

17/2018

Rejestracja przekształcenia spółki zależnej Emitenta
PDF

16/2018

Zawarcie aneksów do umów kredytowych
ZIP

15/2018

Projekt uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia PGO S.A. w dniu 10.10.2018