PDF

10/2019

Komunikat GPW w sprawie ostatniego dnia notowania na Catalyst obligacji serii A1
PDF

9/2019

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r.
ZIP

8/2019

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r.
ZIP

7/2019

Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2019 r.
ZIP

6/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r.
PDF

5/2019

Szacunkowe wyniki finansowe za rok 2018
PDF

4/2019

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
PDF

3/2019

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
PDF

2/2019

Zmiana adresu siedziby Emitenta
PDF

1/2019

Zarejestrowanie przez sąd połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi oraz zmiany Statutu Spółki
PDF

30/2018

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce
PDF

29/2018

Przyjęcie do realizacji planu reorganizacji majątkowej Odlewni Żeliwa „ŚREM” Sp. z o.o.