PDF

1/2019

Zarejestrowanie przez sąd połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi oraz zmiany Statutu Spółki
PDF

30/2018

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce
PDF

29/2018

Przyjęcie do realizacji planu reorganizacji majątkowej Odlewni Żeliwa „ŚREM” Sp. z o.o.
ZIP

Korekta 27/2018

Korekta raportu bieżącego nr 27/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.
PDF

28/2018

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 3 grudnia 2018 r.
ZIP

27/2018

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 grudnia 2018 r.
PDF

26/2018

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia
PDF

25/2018

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia
ZIP

24/2018

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 grudnia 2018 r.
ZIP

23/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 grudnia 2018 r.
ZIP

22/2018

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi oraz podpisanie planu połączenia
PDF

21/2018

Powołanie członka Rady Nadzorczej