ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015
ZIP
Jednostkowy raport raport rocznyza 2015
ZIP
Skonsolidowany raport roczny za 2015
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014
ZIP
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014
ZIP
Jednostkowy raport roczny 2014
ZIP
Skonsolidowany raport roczny 2014
ZIP
Raport kwartalny IV kwartał 2014
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013
ZIP
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013