Nazwa Funduszu: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
Nazwa zadania: Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Celem zadania jest poprawa warunków pracy oraz bezpieczeństwa w zakresie: ograniczenia wydatku energetycznego pracowników - zakup wózka podnośnikowego, ochrony przed upadkiem z wysokości - montaż systemu linowego oraz ochrona przed hałasem - adaptacja akustyczna stanowiska szlifowania odlewów.

Wartość dofinansowania: 86 146 zł
Całkowita wartość zadania: 125 532 zł