17.08.2021 r. - ogłoszenie wpisu dotyczącego spółki w MSiG

W dniu 23.07.2021 r. dokonano wpisu do rejestru KRS nr 71 dotyczącego zawartości rubryki oddziały: 

Dział 1. Rubryka 3. Oddziały:

Wykreślenie:

  • PGO S.A. Odlewnia Staliwa Oddział w Stalowej Woli, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

oraz zmian w organie nadzoru:

Dział 2. Rubryka 2. Organ nadzoru, Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

Wykreślenie:

  • Magdalena Zajączkowska-Ejsymont

02.07.2021 r. - ogłoszenie wpisu dotyczącego spółki w MSiG

W dniu 23.06.2021 r. dokonano wpisu do rejestru KRS nr 70 dotyczącego zmian w organie nadzoru:

Dział 2. Rubryka 2. Organ nadzoru, Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

Wykreślenie:

  • Dorota Wyjadłowska
  • Tomasz Kruk

Wpisanie:

  • Adam Janusz Toborek

09.06.2021 r. - ogłoszenie wpisu dotyczącego spółki w MSiG

W dniu 28.05.2021 r. dokonano wpisów do rejestru KRS nr 62-69 modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS:

Wpisano wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego PGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGO za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, opinii biegłego rewidenta za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, sprawozdania z działalności spółki za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

24.08.2020 r. - ogłoszenie wpisu dotyczącego spółki w MSiG

W dniu 01.07.2020 r. dokonano wpisów do rejestru KRS nr 54-61 modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS:

Wpisano wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego PGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGO za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019, opinii biegłego rewidenta za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019, uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019, sprawozdania z działalności spółki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019