26.04.2024 r. - ogłoszenie wpisu dotyczącego spółki w MSiG

W dniu 26.04.2024 r. dokonano wpisu do rejestru KRS nr 97 dotyczącego zmian w organie nadzoru:

Dział 2. Rubryka 2. Organ nadzoru, Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

Wykreślenie:

 • Artur Forma

Wpisanie:

 • Jakub Sierka

11.04.2024 r. - ogłoszenie wpisu dotyczącego spółki w MSiG

W dniu 29.03.2024 r. dokonano wpisu do rejestru KRS nr 96 dotyczącego modyfikując zawartość rubryk Siedziba i adres podmiotu oraz Oddziały:

 

Dział 1. Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

Wykreślenie:

 • Adres: miejscowość KATOWICE ulica UL. TYSIĄCLECIA nr domu 101 kod pocztowy 40-875 poczta KATOWICE kraj POLSKA

Wpisanie:

 • Adres: miejscowość KATOWICE ulica ALEJA WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO nr domu 1B kod pocztowy 40-202 poczta KATOWICE kraj POLSKA

 

Dział 1. Rubryka 3. Oddziały

Dla pozycji: PGO S.A. CENTRALA ODDZIAŁ W KATOWICACH

Wykreślenie:

 • Adres oddziału: miejscowość KATOWICE ulica UL. TYSIĄCLECIA nr domu 101 kod pocztowy 40-875 poczta KATOWICE kraj POLSKA

Wpisanie:

 • Adres oddziału: miejscowość KATOWICE ulica ALEJA WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO nr domu 1B kod pocztowy 40-202 poczta KATOWICE kraj POLSKA

08.03.2024 r. - ogłoszenie wpisu dotyczącego spółki w MSiG

W dniu 27.02.2024 r. dokonano wpisu do rejestru KRS nr 95 dotyczącego zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki oraz zmian w organie nadzoru podmiotu:

 

Dział 1. Rubryka 8. Kapitał spółki

Wykreślenie:

 • Wysokość kapitału zakładowego 96.300.000,00 zł

Wpisanie:

 • Wysokość kapitału zakładowego 80.477.215,00 zł

Wykreślenie:

 • Liczba akcji wszystkich emisji 96.300.000

Wpisanie:

 • Liczba akcji wszystkich emisji 80.477.215

Wykreślenie:

 • Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 96.300.000,00 zł

Wpisanie:

 • Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 80.477.215,00 zł

 

Rubryka 9. Emisja akcji

Dla pozycji:

 • Nazwa serii akcji: A

Wykreślenie:

 • Liczba akcji w danej serii 41.760.000

Wpisanie:

 • Liczba akcji w danej serii 25.937.215

 

Dział 2. Rubryka 2. Organ nadzoru

Dla pozycji:

 • Nazwa organu nadzoru spółki: Rada Nadzorcza

Wpisanie:

 • Michał Ciszek

 

19.10.2023 r. - ogłoszenie wpisu dotyczącego spółki w MSiG

W dniu 09.10.2023 r. dokonano wpisu do rejestru KRS nr 94 dotyczącego zmian w organie uprawnionym do reprezentacji podmiotu:

 

Dział 2. Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu, Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

Wykreślenie:

 • Lucjan Feliks Augustyn

Wpisanie:

 • Adrian Szwenk