02.07.2021 r. - ogłoszenie wpisu dotyczącego spółki w MSiG

W dniu 23.06.2021 r. dokonano wpisu do rejestru KRS nr 70 dotyczącego zmian w organie nadzoru:

Dział 2. Rubryka 2. Organ nadzoru, Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

Wykreślenie:

  • Dorota Wyjadłowska
  • Tomasz Kruk

Wpisanie:

  • Adam Janusz Toborek

09.06.2021 r. - ogłoszenie wpisu dotyczącego spółki w MSiG

W dniu 28.05.2021 r. dokonano wpisów do rejestru KRS nr 62-69 modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS:

Wpisano wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego PGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGO za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, opinii biegłego rewidenta za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, sprawozdania z działalności spółki za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

24.08.2020 r. - ogłoszenie wpisu dotyczącego spółki w MSiG

W dniu 01.07.2020 r. dokonano wpisów do rejestru KRS nr 54-61 modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS:

Wpisano wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego PGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGO za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019, opinii biegłego rewidenta za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019, uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019, sprawozdania z działalności spółki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

01.04.2020 r. – Ogłoszenie wpisu dotyczącego spółki w MSiG

W dniu 19.03.2020 r. dokonano wpisów do rejestru KRS nr 53 w zakresie zmiany rodzaju prokury:

Dział 2, Rubryka 3 Prokurenci

Dla pozycji: Grzegorz Kozub

Wykreślono: PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Wpisano: PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA W ZAKRESIE ODDZIAŁU: PGO S.A. CENTRALA ODDZIAŁ W KATOWICACH