31.01.2023 r. - ogłoszenie wpisu dotyczącego spółki w MSiG

W dniu 19.01.2023 r. dokonano wpisu do rejestru KRS nr 85 dotyczącego zmian w organie nadzoru:

Dział 2. Rubryka 2. Organ nadzoru, Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

Wykreślenie:

  • Tomasz Domogała

Wpisanie:

  • Artur Forma

13.04.2022 r. - ogłoszenie wpisu dotyczącego spółki w MSiG

W dniu 01.04.2022 r. dokonano wpisów do rejestru KRS nr 73 następującej treści:

Dział 6, Rubryka 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Wpisano: PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

POŁĄCZENIE SPÓŁEK PGO S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKAMI ODLEWNIA ŻELIWA ŚREM SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE ORAZ PGO FINANCE SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ORAZ PGO SPÓŁKA AKCYJNA ESTATE S.K.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (SPÓŁKI PRZEJMOWANE) NA PODSTAWIE ART. 492 §1 PKT 1 KSH TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE NA PGO S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH CAŁEGO MAJĄTKU POZOSTAŁYCH ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, NA WARUNKACH OPISANYCH W PLANIE POŁĄCZENIA, UCHWAŁY NADZWYCZAJNYCH WALNYCH ZGROMADZEŃ ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK PODJĘTE W DNIU 15 LUTEGO 2022R. PRZED NOTARIUSZEM MARCINEM GREGORCZYKIEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH REP. A NR 890/2022, REP. A NR 894/2022, REP. A NR 898/2022 REP. A NR 902/2022.

07.02.2022 r. - ogłoszenie wpisu dotyczącego spółki w MSiG

W dniu 26.01.2022 r. dokonano wpisów do rejestru KRS nr 72 w zakresie wykreślenia prokury:

Dział 2, Rubryka 3 Prokurenci

Dla pozycji: Arnold Bul

Wykreślono: PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA W ZAKRESIE ODDZIAŁU: PGO S.A. ODLEWNIA STALIWA ODDZIAŁ W STALOWEJ WOLI

Podpisanie planu połączenia PGO S.A. ze spółkami zależnymi Odlewnia Żeliwa "Śrem" Sp. z o. o., PGO Finance Sp. z o. o., PGO S.A. Estate S.K.A.

Plan połączenia