Nagrodzeni za jakość

PGO S.A. PIOMA Odlewnia oddział w Piotrkowie Trybunalskim otrzymała tytuł Odlew Roku w kategorii odlewów ze stopów żelaza za rok 2018 dla Ostojnicy ze staliwa G24Mn6. Nagrodę przyznała kapituła Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.


Konkurs ma na celu promocję polskiej branży odlewniczej oraz wykazanie zalet i żywotności jednej z najstarszych technik wytwarzania wyrobów kształtowych.
Kryteria oceny obejmują m.in., innowacyjność rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych w odniesieniu do poziomu światowego, korzyści dla użytkownika płynące ze stosowania danego odlewu, efektywne wykorzystanie szczególnych zalet wybranego procesu odlewniczego oraz zastosowanie konwersji materiałowej, technologicznej i konstrukcyjnej.