24.08.2020 r. - ogłoszenie wpisu dotyczącego spółki w MSiG

W dniu 01.07.2020 r. dokonano wpisów do rejestru KRS nr 54-61 modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS – linki do ogłoszenia w MSiG:

https://www.imsig.pl/pozycja/2020/164/KRS/450741

https://www.imsig.pl/pozycja/2020/164/KRS/450742

https://www.imsig.pl/pozycja/2020/164/KRS/450743

https://www.imsig.pl/pozycja/2020/164/KRS/450744

https://www.imsig.pl/pozycja/2020/164/KRS/450745

https://www.imsig.pl/pozycja/2020/164/KRS/450746

https://www.imsig.pl/pozycja/2020/164/KRS/450747

https://www.imsig.pl/pozycja/2020/164/KRS/450748

01.04.2020 r. – Ogłoszenie wpisu dotyczącego spółki w MSiG

W dniu 19.03.2020 r. dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści w zakresie zmiany rodzaju prokury – link do ogłoszenia w MSiG:

https://www.imsig.pl/pozycja/2020/64/KRS/145090