01.04.2020 r. – Ogłoszenie wpisu dotyczącego spółki w MSiG

W dniu 19.03.2020 r. dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści w zakresie zmiany rodzaju prokury – link do ogłoszenia w MSiG:

https://www.imsig.pl/pozycja/2020/64/KRS/145090