Polska Odlewnia Kwalifikowana

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich nadało PGO S.A. PIOMA Odlewnia oddział w Piotrkowie Trybunalskim, tytuł Polskiej Odlewni Kwalifikowanej I stopnia. Wyróżnienie to jest potwierdzeniem uzyskania przez nasz zakład najwyższych standardów technicznych, ekonomicznych oraz w zakresie ochrony środowiska.

 
Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, w skrócie STOP jest samodzielną organizacją o charakterze naukowo-technicznym i menadżerskim, zrzeszającą inżynierów, studentów i innych oraz członków wspierających w tym podmioty gospodarcze, których działalność związana jest z odlewnictwem, a w szczególności współpracujących z nim wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, biur projektowych, jednostek handlowych, usługowych i produkcyjnych działających na jego rzecz. Stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane powstała 7 września 1936 roku. Przez ponad osiemdziesiąt lat działalności, Stowarzyszenie czynnie uczestniczyło w promocji polskiego odlewnictwa na arenie międzynarodowej.