Prezes PGO na EEC

W dniach 13-15 maja katowicka Strefa Kultury zamieniła się w światową platformę wymiany myśli, poglądów i doświadczeń przedstawicieli biznesu i polityki. Wszystko za sprawą XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Udział w EEC (European Economic Congress), w charakterze panelisty, wziął prezes PGO Łukasz Petrus, który wymienił poglądy z dyskutantami w dwóch sesjach tematycznych.

Podczas debaty Przemysł w Europie, w której udział wzięli m.in. Marek Niedużak (podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii), Aron Gereben (ekonomista Europejski Bank Inwestycyjny), Paweł Gruza (wiceprezes KGHM), poruszono tak ważkie dla branży metalurgicznej kwestie jak: energochłonność i  inwestycje we własne źródła energii czy wzrost cen uprawnień do emisji CO2.

Debata Trendy na rynku pracy  toczyła się przede wszystkim wokół wyzwań stojących przed pracodawcami. Niedobór wykwalifikowanych, doświadczonych fachowców to główny problem z którym obecnie boryka się rynek pracy, dlatego debatujący wymieniali się sposobami na  przyciągnięcie i zatrzymanie w firmie wartościowych specjalistów.

Wspólnym mianownikiem w obydwu debatach był wątek digitalizacji i robotyzacji produkcji.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową relacją z sesji

Przemysł w Europie, relacja wnp.pl: https://tiny.pl/t9db2

Trendy na rynku pracy, relacja PulsHR.pl: https://tiny.pl/t9db8