Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w odlewni żeliwa
 • Dodatkowe świadczenia  z okazji Dnia Odlewnika i Wczasów Pod Gruszą (zgodnie z Regulaminem),
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do szkoleń, certyfikatów, studiów podyplomowych,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, bezpłatne stypendia zagraniczne itp.).

Zadania:

 • Przygotowywanie i wysyłanie zapytań ofertowych zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem, specyfikacjami i dokumentacją techniczną;
 • Rozpatrywanie i weryfikacja ofert, poszukiwanie alternatywnych dostawców, negocjowanie cen, opracowywanie zestawień;
 • Kompletowanie dokumentacji;
 • Przygotowywanie, negocjowanie oraz weryfikacja umów i zamówień na dostawy usług;
 • Raportowanie bieżącej aktywności i sporządzanie analiz;
 • Prowadzenie ciągłego badania i analiz rynku w celu poszukiwania najkorzystniejszych dostawców,
 • Rozwój, utrzymywanie i budowanie trwałych relacji z obecnymi dostawcami,
 • Właściwa organizacja i nadzorowanie procesu związanego z realizacją ofertowania,
 • Nadzorowanie terminowości realizacji złożonych zamówień
 • Ścisła współpraca z pozostałymi działami firmy, w szczególności z działem planowania, technologii, zakupów oraz sprzedaży,
 • Prowadzenie aktywnych działań w zakresie redukcji kosztów,
 • Koordynacja oraz kontrola doboru dostawców,
 • Rozwój zasobu dostawców.

Wymagania:

 • Doświadczenie w realizacji projektów;
 • Umiejętność pracy w zespole projektowym,
 • Dobra organizacja pracy, komunikatywność, dążenie do rezultatów, orientacja na klienta
 • Umiejętności planistyczne,
 • Strategiczne i nieschematyczne myślenie,
 • Znajomość technik analizy i optymalizacji kosztów zakupu usług;
 • Wysokie umiejętności negocjacyjne i organizacyjne;
 • Umiejętność podejmowania decyzji, terminowe i odpowiedzialne podejście do obowiązków;
 • Umiejętność posługiwania się MS Excel,