Sztuka w przemyśle, przemysł w sztuce

Dzieci pracowników Grupy PGO po raz kolejny miały okazję pokazać talent artystyczny. Dotychczas konkurs o nazwie „Kształtujemy, malujemy” skupiał się na formach malarskich i rysunkowych. W tym roku prace konkursowe przyjęły kształt przestrzenny, uległa zmianie również nazwa konkursu na „Sztuka przemysłu, przemysł w sztuce”!

Jak co roku dzieciaki wykazały się niesamowitą kreatywnością, pomysłowością i talentem. Wszystkie z 64 otrzymanych prac były wyjątkowe, a jury konkursu miało duży problem z wybraniem trzynastu najlepszych, które, jak co roku, znalazły się w kalendarzu Grupy PGO.

Jury konkursu w składzie:

oceniło wszystkie prace w ramach trzynastu kategorii: statek, pociąg, samochód ciężarowy, zawór motylkowy, czołg, pompa do wydobycia ropy naftowej, winda, przyczepa kempingowa, przenośnik zgrzebłowy, robot przemysłowy, platforma wiertnicza, walec drogowy i koparka. Zwycięscy zostali wyłonieni spośród 12 kategorii (nie wpłynęła żadna praca z kategorii koparka).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy kreatywności. Mamy nadzieję, że konkurs modelarski wpisze się w tradycje Grupy PGO.

Zapraszamy do obejrzenia tych wyjątkowych prac.