Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług audytorskich sprawozdań finansowych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGO za lata 2020 i 2021

PGO zapytanie ofertowe

Harmonogram badania sprawozdań finansowych - załącznik nr 1

Zobowiązanie do zachowania poufność - załącznik nr 2

Oświadczenie Zarządu Spółki - załącznik nr 3

Umowa na usługi audytorskie - załącznik nr 4

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 5