W PGO S.A. realizujemy projekty badawczo-rozwojowe współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obecne inicjatywy podejmujemy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027.

Wsparcie przekazywane za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczamy na opracowanie innowacyjnych technologii. Dzięki temu możemy wprowadzać do komercyjnej działalności unikalne rozwiązania i jeszcze lepiej odpowiadać na rosnące potrzeby naszych partnerów biznesowych.

icon

Rozwijane potencjały

icon

Międzynarodowe projekty

icon

Optymalizacja wydajności

icon

Nowoczesne technologie

icon

Analiza i badania

/images/photocontent/content/2063/robotic-arm-production-lines-modern-industrial-technology-automated-production-cell-65a653af9c83b4-89801678-jpg_65b11181d549a7_95508713.jpg.jpg

 

Opracowanie innowacyjnej technologii do kształtowania przedkuwek i wyrobów wydłużonych wykorzystującej uniwersalne maszyny numeryczne oraz rozpoczęcie wykorzystywania dla potrzeb technologicznych Wnioskodawcy odnawialnych źródeł energii poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 600 kWp.

 


Cel projektu

Celem projektu w Module B+R jest opracowanie innowacyjnej technologii do kształtowania przedkuwek i wyrobów wydłużonych wykorzystującej uniwersalne maszyny numeryczne, która następnie zostanie wdrożona do działalności gospodarczej PGO S.A. Kuźnia Glinik Oddział w Gorlicach.

Rezultatem realizacji Modułu Zazielenienie będzie transformacja Oddziału w Gorlicach w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Działania realizowane w projekcie oraz efekty projektu

W Module B+R zostaną przeprowadzone badania mające na celu opracowanie technologii wytwarzania dowolnych geometrycznie wyrobów i półwyrobów osiowosymetrycznych, przy jednoczesnym:

 • skróceniu czasu kucia o około 20%,
 • zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej o około 20%,
 • zmniejszeniu kosztów materiałowych o około 5%.

W Module Zazielenienie zostanie wybudowana instalacja fotowoltaiczna, co pozwoli na rozpoczęcie wykorzystywania dla potrzeb własnych Kuźni Glinik Oddział w Gorlicach energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, która zaspokoi ok. 5,5% zapotrzebowania.

 

Grupy docelowe / Zastosowanie

Produkty wytworzone wg nowej technologii znajdą zastosowanie w branżach:

 • motoryzacyjnej,
 • maszyn rolniczych,
 • kolejowej,
 • obronnej.

 

Wartość projektu: 14 283 622,27 zł

Kwota dofinansowania: 5 562 972,47 zł

 

Zrealizowane projekty

 

/images/photocontent/content/128/fef_65a65570dd7fd0_05937216.jpg.jpg

 

 


Innowacyjna, wykorzystująca analizę termiczną ATD, technologia wytwarzania samozasilającego się, wysokojakościowego żeliwa do produkcji odlewów nowej generacji o podwyższonych parametrach jakościowych


Cel projektu

Opracowanie nowej, opartej na analizie krzywej stygnięcia, zautomatyzowanej technologii wytopów żeliwa. Jej zastosowanie pozwoli wyeliminować wady stosowanych obecnie na świecie technologii odlewniczych ze szczególnym uwzględnieniem eliminacji zdegradowanego grafitu Chunky oraz nadlewów i zasilaczy.

 


Efekty

Rozszerzenie oferty o odlewy z żeliwa szarego i sferoidalnego o podwyższonych parametrach jakościowych:

 • zminimalizowana zawartość zdegradowanego grafitu Chunky,
 • zmniejszona porowatość,
 • zwiększona wytrzymałość,
 • zwiększona granica plastyczności,
 • zwiększone wydłużenie.

 


Zastosowanie

Produkty wytworzone wg nowej technologii znajdą zastosowanie w branży:

 • motoryzacyjnej,
 • maszyn rolniczych,
 • stoczniowej,
 • energetycznym.

 


Termin realizacji: 01.09.2017 – 28.06.2021

Wartość projektu: 37 049 906,12 zł

Kwota dofinansowania: 15 541 090,29 zł

/images/photocontent/content/129/dsc2949_659e4186b3d997_65081595.jpg.jpgDemonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych odlewów staliwnych przeznaczonych do zastosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji z wykorzystaniem konwertora AOD

 


Cel projektu

Uzyskanie technologii pozwalającej na produkcję staliw nisko i wysokostopowych  o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych i udarnościowych. Produkcja nadstopów na bazie niklu oraz nowych  gatunków staliwa wysokostopowego z azotem typu duplex i superduplex. Technologia konwertora AOD pozwoli na uruchomienie obróbki pozapiecowej (wtórna metalurgia).


Efekty

Unikalne cechy produktu to przede wszystkim podwyższona wytrzymałość i udarność w skrajnych warunkach eksploatacji.

 • W temperaturze poniżej -60oC,
 • w ekstremalnych warunkach ciśnieniowych na głębokościach poniżej 3000 m.,
 • w bardzo inwazyjnych środowiskach pracy cechujących się np. dużym zasoleniem,
 • w instalacjach wykorzystujących skrajnie agresywne media (takie jak kwasy, ropa naftowa, para wodna o wysokim ciśnieniu).

 


Zastosowanie

Produkty wytworzone wg nowej technologii znajdą zastosowanie w branży:

 • nowoczesnej energetyki,
 • morskiej energetyki wiatrowej,
 • transportu kolejowego,
 • prac wydobywczych w segmencie oil & gas, zarówno tych na lądzie, jak i na dnie morskim
 • szeroko rozumianej armatury przemysłowej.

 


Termin realizacji:                  01.03.2017 – 31.03.2021

Wartość projektu:                 48 154 602,36 zł

Kwota dofinansowania:       19 261 840,94 zł

 

Rozważnie i starannie planujemy przedsięwzięcia, których nadrzędnym celem jest takie unowocześnienie potencjału produkcyjnego spółek, aby dostarczać wyroby bardziej zaawansowane technologicznie, wyżej przetworzone, finalne, a tym samym pozwalające osiągnąć wyższą pozycję w łańcuchu dostaw.

~ Łukasz Petrus
Prezes PGO S.A.