ZIP

7/2020

Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2020 r.
ZIP

6/2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2020 r.
PDF

5/2020

Informacja o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Emitenta
PDF

4/2020

Rejestracja przekształcenia spółki zależnej Emitenta
PDF

3/2020

Szacunkowe wyniki finansowe za rok 2019
PDF

2/2020

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
PDF

1/2020

Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
ZIP
Skonsolidowany raport roczny za 2019 r.
ZIP
Jednostkowy raport roczny za 2019 r.
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
ZIP
Raport półroczny za I półrocze 2019 r.
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
ZIP
Skonsolidowany raport roczny za 2018 r.
ZIP
Jednostkowy raport roczny za 2018 r.
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018
ZIP
Sprawozdanie za I półrocze 2018
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018
ZIP
Jednostkowy raport roczny za 2017 r.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt dla inwestorów

Grzegorz Kozub

dyrektor ds. relacji inwestorskich
+48 32 832 18 00