PDF

17/2019

Wynik kontroli podatkowej w spółce zależnej
PDF

16/2019

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
PDF

15/2019

Rezygnacja członka Zarządu
PDF

14/2019

Aneks do umowy kredytowej spółki zależnej
PDF

13/2019

Aneks do umowy kredytowej
PDF

12/2019

Wykup obligacji serii A1
PDF

11/2019

Zawarcie umowy kredytowej
PDF

10/2019

Komunikat GPW w sprawie ostatniego dnia notowania na Catalyst obligacji serii A1
PDF

9/2019

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r.
ZIP

8/2019

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r.
ZIP

7/2019

Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2019 r.
ZIP

6/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r.
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
ZIP
Raport półroczny za I półrocze 2019 r.
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
ZIP
Skonsolidowany raport roczny za 2018 r.
ZIP
Jednostkowy raport roczny za 2018 r.
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018
ZIP
Sprawozdanie za I półrocze 2018
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018
ZIP
Jednostkowy raport roczny za 2017 r.
ZIP
Skonsolidowany raport roczny za 2017 r.
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017
ZIP
Raport półroczny za I półrocze 2017

Kontakt dla inwestorów

Kontakt dla inwestorów

Grzegorz Kozub

dyrektor ds. relacji inwestorskich
+48 32 832 18 00