PDF

15/2020

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.
PDF

14/2020

Aneksy do umów kredytowych Emitenta oraz spółki zależnej
PDF

13/2020

Decyzja o reorganizacji i związanej z nią likwidacji oddziału Emitenta
PDF

12/2020

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2020 r.
PDF

11/2020

Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
ZIP

10/2020

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2020 r.
PDF

9/2020

Powołanie Zarządu na kolejną kadencję
PDF

8/2020

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej
ZIP

7/2020

Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2020 r.
ZIP

6/2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2020 r.
PDF

5/2020

Informacja o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Emitenta
PDF

4/2020

Rejestracja przekształcenia spółki zależnej Emitenta
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
ZIP
Raport półroczny za I półrocze 2020 r.
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
ZIP
Skonsolidowany raport roczny za 2019 r.
ZIP
Jednostkowy raport roczny za 2019 r.
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
ZIP
Raport półroczny za I półrocze 2019 r.
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
ZIP
Skonsolidowany raport roczny za 2018 r.
ZIP
Jednostkowy raport roczny za 2018 r.
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018
ZIP
Sprawozdanie za I półrocze 2018

Kontakt dla inwestorów

Kontakt dla inwestorów

Grzegorz Kozub

dyrektor ds. relacji inwestorskich
+48 32 832 18 00