PDF

17/2021

Wycofanie z obrotu akcji PGO S.A.
PDF

16/2021

Aneks do umowy kredytowej Emitenta oraz spółki zależnej
PDF

15/2021

Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym
PDF

14/2021

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 marca 2021 r.
ZIP

13/2021

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 marca 2021 r.
PDF

12/2021

Zawiadomienie od akcjonariusza zmianie stanu posiadania akcji PGO S.A.
ZIP

11/2021

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Emitenta
PDF

10/2021

Zawiadomienie od akcjonariusza zmianie stanu posiadania akcji PGO S.A.
PDF

9/2021

Zawiadomienie od akcjonariusza zmianie stanu posiadania akcji PGO S.A.
ZIP

8/2021

Ogłoszenie zamiaru przymusowego wykupu akcji PGO S.A. przez większościowego akcjonariusza
PDF

7/2021

Otrzymanie informacji o wykreśleniu akcji PGO S.A. z indeksów WIG, WIG-Poland oraz InvestorMS
PDF

6/2021

Zawiadomienie od akcjonariusza zmianie stanu posiadania akcji PGO S.A.
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
ZIP
Raport półroczny za I półrocze 2020 r.
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
ZIP
Skonsolidowany raport roczny za 2019 r.
ZIP
Jednostkowy raport roczny za 2019 r.
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
ZIP
Raport półroczny za I półrocze 2019 r.
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
ZIP
Skonsolidowany raport roczny za 2018 r.
ZIP
Jednostkowy raport roczny za 2018 r.
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018
ZIP
Sprawozdanie za I półrocze 2018