ZIP

8/2021

Ogłoszenie zamiaru przymusowego wykupu akcji PGO S.A. przez większościowego akcjonariusza
PDF

7/2021

Otrzymanie informacji o wykreśleniu akcji PGO S.A. z indeksów WIG, WIG-Poland oraz InvestorMS
PDF

6/2021

Zawiadomienie od akcjonariusza zmianie stanu posiadania akcji PGO S.A.
PDF

5/2021

Zawiadomienie od akcjonariusza zmianie stanu posiadania akcji PGO S.A.
PDF

4/2021

Zawiadomienie od akcjonariusza zmianie stanu posiadania akcji PGO S.A.
PDF

3/2021

Zawiadomienie od akcjonariusza zmianie stanu posiadania akcji PGO S.A.
PDF

2/2021

Zawiadomienie od akcjonariusza zmianie stanu posiadania akcji PGO S.A.
PDF

1/2021

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
ZIP
Raport półroczny za I półrocze 2020 r.
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
ZIP
Skonsolidowany raport roczny za 2019 r.
ZIP
Jednostkowy raport roczny za 2019 r.
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
ZIP
Raport półroczny za I półrocze 2019 r.
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
ZIP
Skonsolidowany raport roczny za 2018 r.
ZIP
Jednostkowy raport roczny za 2018 r.
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018
ZIP
Sprawozdanie za I półrocze 2018

Kontakt dla inwestorów

Kontakt dla inwestorów

Grzegorz Kozub

dyrektor ds. relacji inwestorskich
+48 32 832 18 00