Dzięki temu poprawia się jakość komunikacji spółek 
z inwestorami oraz następuje wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy.

PGO SA  dokłada wszelkich starań, aby na każdym etapie działalności stosować się do wszystkich zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW za wyjątkiem tych zasad szczegółowych, co do których PGO SA przekazało informację o ich niestosowaniu.

PDF
Raport bieżący EBI 1/2019
PDF
Raport bieżący EBI 1/2018
PDF
Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016