2019 2018 2017 2016 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 393 859 407 248 360 692 298 845 310 134
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 38 684 23 529 9 931 25 359 34 047
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 37 243 21 380 8 251 23 683 32 862
Zysk (strata) netto (tys. zł) 23 757 13 944 6 870 20 600 38 154
Amortyzacja (tys. zł) 18 062 18 270 20 431 16 924 15 599
EBITDA (tys. zł) 56 746 41 799 30 362 42 283 49 646
Aktywa (tys. zł) 424 051 408 112 418 729 378 241 378 549
Kapitał własny (tys. zł) 282 144 257 571 244 060 269 532 249 317
Liczba akcji (tys. zł) 96 300 000 96 300 000 96 300 000 96 300 000 96 300 000
Zysk na akcję (zł) 0,25 0,14 0,07 0,21 0,40
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,93 2,67 2,53 2,80 2,59

Wybrane dane finansowe Informacje o regułach wyboru biegłego