2017 2016 2015 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 360 692 298 845 310 134 293 777 246 378
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 9 931 25 359 34 047 22 705 28 166
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 251 23 683 32 862 22 363 27 373
Zysk (strata) netto (tys. zł) 6 870 20 600 38 154 17 710 21 702
Amortyzacja (tys. zł) 20 431 16 924 15 599 14 521 11 082
EBITDA (tys. zł) 30 362 42 283 49 646 37 226 39 248
Aktywa (tys. zł) 418 729 378 241 378 549 372 715 303 976
Kapitał własny (tys. zł) 244 060 269 532 249 317 210 334 193 093
Liczba akcji (tys. zł) 96 300,000 96 300,000 96 300,000 96 300,000 96 300,000
Zysk na akcję (zł) 0,071 0,214 0,396 0,184 0,225
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,534 2,799 2,589 2,184 2,005

Wybrane dane finansowe Informacje o regułach wyboru biegłego

Kontakt dla inwestorów

Kontakt dla inwestorów

Grzegorz Kozub

dyrektor ds. relacji inwestorskich
+48 32 832 18 00