2018 2017 2016 2015 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 407 248 360 692 298 845 310 134 293 777
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 23 529 9 931 25 359 34 047 22 705
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 21 380 8 251 23 683 32 862 22 363
Zysk (strata) netto (tys. zł) 13 944 6 870 20 600 38 154 17 710
Amortyzacja (tys. zł) 18 186 20 431 16 924 15 599 14 521
EBITDA (tys. zł) 41 715 30 362 42 283 49 646 37 226
Aktywa (tys. zł) 408 112 418 729 378 241 378 549 372 715
Kapitał własny (tys. zł) 257 571 244 060 269 532 249 317 210 334
Liczba akcji (tys. zł) 96 300 000 96 300 000 96 300 000 96 300 000 96 300 000
Zysk na akcję (zł) 0,14 0,07 0,21 0,40 0,18
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,67 2,53 2,80 2,59 2,18

Wybrane dane finansowe Informacje o regułach wyboru biegłego

Kontakt dla inwestorów

Kontakt dla inwestorów

Grzegorz Kozub

dyrektor ds. relacji inwestorskich
+48 32 832 18 00