PDF
Regulamin Walnego Zgromadzenia
PDF
Regulamin Rady Nadzorczej
PDF
Regulamin Zarządu
PDF
Odpis KRS
PDF
Statut Spółki

POBIERZ AKTUALNY KRS SPÓŁKI

Kontakt dla inwestorów

Kontakt dla inwestorów

Grzegorz Kozub

dyrektor ds. relacji inwestorskich
+48 32 832 18 00