PDF
Regulamin dotyczący szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spółki PGO S.A. z siedzibą w Katowicach
PDF
Regulamin Walnego Zgromadzenia
PDF
Regulamin Rady Nadzorczej
PDF
Regulamin Zarządu
PDF
Odpis KRS
PDF
Statut Spółki

POBIERZ AKTUALNY KRS SPÓŁKI