Szukamy wykwalifikowanych specjalistów, którzy chcą rozwijać swój potencjał zawodowy.

W PGO możesz pracować na każdym poziomie w strukturze organizacyjnej – od specjalisty, przez kierownika po dyrektora jednego z wybranych obszarów.

Oferty pracy dla specjalistów

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w Odlewni Żeliwa „Śrem”,
 • Dodatkowe świadczenia  z okazji Dnia Odlewnika i Wczasów Pod Gruszą (zgodnie z Regulaminem),
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do szkoleń, certyfikatów, studiów podyplomowych,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, bezpłatne stypendia zagraniczne itp.).

Zadania:

 • Planowanie pracy działu na podległym obszarze produkcji (Malarnia),
 • Przydzielanie poszczególnym pracownikom konkretnych zadań produkcyjnych wynikających z planu oraz koordynowanie i kontrolowanie ich wykonania,
 • Podnoszenie wydajności pracy poprzez odpowiednią organizację pracy,
 • Uczestniczenie oraz realizowanie zadań w projektach ciągłego usprawniania procesu,
 • Egzekwowanie przepisów BHP, instrukcji pracy oraz obowiązujących procedur,
 • Sporządzanie raportów z wykonywanej pracy.

Wymagania:

 • Dyspozycyjność do pracy 3-zmianowej,
 • Min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Znajomość procesów malarskich,
 • Znajomość MS Excel,
 • Asertywność,
 • Zaangażowanie i komunikatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w Odlewni Żeliwa „Śrem”,
 • Dodatkowe świadczenia  z okazji Dnia Odlewnika i Wczasów Pod Gruszą (zgodnie z Regulaminem),
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do szkoleń, certyfikatów, studiów podyplomowych,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, bezpłatne stypendia zagraniczne itp.).

Zadania:

 • Przygotowywanie i wysyłanie zapytań ofertowych zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem, specyfikacjami i dokumentacją techniczną;
 • Rozpatrywanie i weryfikacja ofert, poszukiwanie alternatywnych dostawców, negocjowanie cen, opracowywanie zestawień;
 • Kompletowanie dokumentacji;
 • Przygotowywanie, negocjowanie oraz weryfikacja umów i zamówień na dostawy usług;
 • Raportowanie bieżącej aktywności i sporządzanie analiz;
 • Prowadzenie ciągłego badania i analiz rynku w celu poszukiwania najkorzystniejszych dostawców,
 • Rozwój, utrzymywanie i budowanie trwałych relacji z obecnymi dostawcami,
 • Właściwa organizacja i nadzorowanie procesu związanego z realizacją ofertowania,
 • Nadzorowanie terminowości realizacji złożonych zamówień
 • Ścisła współpraca z pozostałymi działami firmy, w szczególności z działem planowania, technologii, zakupów oraz sprzedaży,
 • Prowadzenie aktywnych działań w zakresie redukcji kosztów,
 • Koordynacja oraz kontrola doboru dostawców,
 • Rozwój zasobu dostawców.

Wymagania:

 • Doświadczenie w realizacji projektów;
 • Umiejętność pracy w zespole projektowym,
 • Dobra organizacja pracy, komunikatywność, dążenie do rezultatów, orientacja na klienta
 • Umiejętności planistyczne,
 • Strategiczne i nieschematyczne myślenie,
 • Znajomość technik analizy i optymalizacji kosztów zakupu usług;
 • Wysokie umiejętności negocjacyjne i organizacyjne;
 • Umiejętność podejmowania decyzji, terminowe i odpowiedzialne podejście do obowiązków;
 • Umiejętność posługiwania się MS Excel,

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w Odlewni Żeliwa „Śrem”,
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, certyfikatów,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.).

Zadania:

 • Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w odlewni,
 • Przeprowadzanie szkoleń i podnoszenie poziomu wiedzy pracowników z zakresu przepisów oraz dobrych praktyk BHP,
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn występujących wypadków przy pracy oraz prowadzenie ich rejestrów,
 • Prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP, postępowań powypadkowych i sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • Raportowanie o stanie BHP w odlewni do bezpośredniego przełożonego,
 • Przeprowadzanie audytów i przeglądów warunków pracy w zakresie BHP,
 • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego,
 • Współpraca z jednostkami zewnętrznymi i administracji państwowej w obszarze BHP.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub ukończone studia podyplomowe (z zakresu BHP),
 • Roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • Aktualne uprawnienia do pełnienia obowiązków służby BHP,
 • Wiedza z zakresu przepisów wymogów prawnych i norm dotyczących BHP,
 • Asertywność i konsekwencja w działaniu,
 • Umiejętność ustalania priorytetów,
 • Znajomość MS Office (w szczególności Excel),
 • Mile widziane uprawnienia inspektora ochrony PPOŻ.

Korzyści:

 • Zarządzanie procesami produkcyjnymi Spółki (wydziały odlewni, oczyszczalni, modelarni),
 • Opracowanie i nadzór nad realizacją planów produkcyjnych,
 • Definiowanie budżetu Zakładu,
 • Nadzorowanie i prowadzenie procesów inwestycyjnych związanych z Zakładem,
 • Nadzór nad zasobami technicznymi Zakładu,
 • Kontrola płynności bieżącej działalności produkcyjnej,
 • Zapewnienie zgodności procesów produkcyjnych z wymaganiami BHP, jakościowymi oraz procedurami wewnętrznymi,
 • Inicjowanie wdrażania projektów ciągłego doskonalenia,
 • Kontrola i optymalizacja kosztów produkcji,
 • Rozwiązywanie problemów organizacyjnych.

Zadania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Min. 3 lata doświadczenia w zarządzaniu zakładem produkcyjnym (mile widziana branża metalurgiczna, automotive),
 • Mile widziana wiedza z zakresu procesów odlewniczych,
 • Umiejętność pracy w oparciu o plany oraz wskaźniki,
 • Znajomość narzędzi optymalizujących procesy produkcyjne,
 • Doświadczenie w organizowaniu logistycznego wsparcia produkcji,
 • Umiejętność zarządzania ludźmi, zdolności managerskie,
 • Inicjatywa w działaniu, przedsiębiorczość, zdolności organizacyjnie.

Wymagania:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Stanowisko w silnej grupie kapitałowej  o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • Rozwój i zdobycie wysokich kwalifikacji zawodowych,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (bezpłatne wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.).

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w Odlewni Żeliwa Śrem,
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, certyfikatów,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.).

Zadania:

 • Wsparcie techniczne Działu Utrzymania Ruchu,
 • Rozwój gospodarki magazynowej.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne,
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Znajomość rysunku technicznego,
 • Znajomość programu AutoCad, DWG.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w Odlewni Żeliwa Śrem,
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, certyfikatów,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.).

Zadania:

 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem maszyn i Urządzeń na linii automatycznej,
 • Kontrola stanu maszyn i urządzeń,
 • Bieżące naprawy maszyn i urządzeń.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne,
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Uprawnienia SEP do 1 kV,
 • Wiedza na temat pneumatyki, hydrauliki, mechaniki,
 • Dyspozycyjność do pracy 3-zmianowej.

Korzyści:

 • Wykonywanie czynności związanych z wytapianiem metalu;
 • Rozlewanie metalu w formy;
 • Przygotowywanie kadzi do pracy;
 • Obsługa pieca.

Zadania:

 • Wykształcenie min. zawodowe;
 • Samodzielność i odpowiedzialność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Mile widziane, ale nie wymagane będzie doświadczenie na podobnym stanowisku.

Wymagania:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w Pioma-Odlewnia powstałej w roku 1960, będącej częścią grupy PGO S.A.;
 • Możliwość rozwoju zawodowego w strukturach Spółki;
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, certyfikatów;
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (bezpłatne wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.).

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat w Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A.,
 • Dodatkowe świadczenie z okazji Dnia Odlewnika i Wczasy Pod Gruszą,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (m.in. bezpłatne wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne)
 • Pakiet socjalny.

Zadania:

 • Wykonywanie czynności związanych z wytapianiem,
 • Rozlewanie ciekłego metalu do formy,
 • Przygotowywanie kadzi do pracy,
 • Obsługa pieca oraz suwnic.

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe,
 • Dyspozycyjność do pracy 3-zmianowej,
 • Mile widziane uprawnienia do obsługi suwnic kat. IIS oraz IS.

Korzyści:

 • Konserwacja suwnic znajdujących się na terenie Zakładu,
 • Serwisowanie urządzeń zgodnie z określonymi normami.

Zadania:

 • Uprawnienia UDT pozwalające na konserwację urządzeń dźwigowych,
 • Mile widziane 5-letnie doświadczenie w pracy z urządzeniami specjalnymi (m.in. lejnicze, chwytakowe),
 • Uprawnienia SEP do 1 kV,
 • Dyspozycyjność do pracy w systemie 3-zmianowym.

Wymagania:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat w Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A.,
 • Dodatkowe świadczenie z okazji Dnia Odlewnika i Wczasy Pod Gruszą,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (m.in. bezpłatne wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne),
 • Pakiet socjalny.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat w Odlewni Żeliwa „ŚREM”,
 • Dodatkowe świadczenie z okazji Dnia Odlewnika i Wczasy Pod Gruszą,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (m.in. bezpłatne wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne),
 • Pakiet socjalny.

Zadania:

 • Praca przy maszynach – mieszarko-nasypywarkach,
 • Wykonywanie form i rdzeni piaskowych.

Wymagania:

 • Dyspozycyjność do pracy w systemie 3-zmianowym,
 • Mile widziane uprawnienia na suwnice z poziomu roboczego „0”,
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat w Odlewni Żeliwa „ŚREM”,
 • Dodatkowe świadczenie z okazji Dnia Odlewnika i Wczasy Pod Gruszą,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (m.in. bezpłatne wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne),
 • Pakiet socjalny.

Zadania:

 • Obsługa maszyn i urządzeń przy produkcji odlewów żeliwnych.

Wymagania:

 • Dyspozycyjność do pracy w systemie 3-zmianowym,
 • Pracowitość i sumienność,
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w Kuźni Glinik Sp. z o.o. w Gorlicach, będącej częścią grupy PGO S.A.,
 • Możliwość rozwoju zawodowego w strukturach Spółki,
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, certyfikatów,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (bezpłatne wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.).

Zadania:

 • Nadzoruje prawidłowy przebieg procesu technologicznego, zgodny z przyjętymi przez spółkę normami technologicznymi, a także bhp i ppoż.,
 • Odpowiada za terminową i ilościową realizację bieżących zleceń,
 • Zarządza i organizuje pracę podległego zespołu,
 • Sporządza raporty wykonanej przez wydział pracy,
 • Czuwa nad przestrzeganiem przepisów BHP przez pracowników,
 • Rozlicza czas pracy pracowników,
 • Współpracuje z innymi działami firmy (planowanie, technologia, utrzymanie ruchu).

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie-techniczne,
 • Doświadczenie w obróbce skrawaniem, mile widziane na stanowisku mistrza/lidera zmiany,
 • Dążenie do realizacji wyznaczonych celów,
 • Gotowość do pracy zmianowej
 • Znajomość procesów CNC – posiadanie ogólnej wiedzy z zakresu toczenia, frezowania, a także spawania,
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, konieczne do zarządzania zespołem,
 • Samodzielność i odpowiedzialność za podejmowane działania.


„Zacząłem od stażu zaraz po zakończeniu szkoły , który przekonał mnie, że PGO to miejsce w którym zostanę na dłużej.”

RADOSŁAW - specjalista ds. jakości produktu

„Tuż po zakończeniu szkoły rozpocząłem staż w PGO. Po trzech miesiącach byłem pewien, że to firma w której chcę zostać na dłużej. Właśnie minął pierwszy rok mojej pracy."

BARTOSZ - specjalista ds. marketingu

„Pracę w Odlewni zacząłem jesienią 2015 roku. Na początku byłem szlifierzem, ale kierownik zauważył, że chcę się rozwijać. Dzięki jego wsparciu wkrótce zostałem brygadzistą, a w marcu tego roku objąłem stanowisko specjalisty ds. administracji i BHP.”

IHOR - specjalista ds. administracji i BHP

Nie znalazłeś oferty pracy dla siebie? Zostaw nam swoje CV