Szukamy wykwalifikowanych specjalistów, którzy chcą rozwijać swój potencjał zawodowy.

W PGO możesz pracować na każdym poziomie w strukturze organizacyjnej – od specjalisty, przez kierownika po dyrektora jednego z wybranych obszarów.

Oferty pracy dla specjalistów

Korzyści:

Korzyści płynące z pracy w PGO S.A.:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w Odlewni Żeliwa „Śrem”,
 • Dodatkowe świadczenia  z okazji Dnia Odlewnika i Wczasów Pod Gruszą (zgodnie
  z Regulaminem),
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do szkoleń, certyfikatów, studiów podyplomowych, nauka języka angielskiego,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, bezpłatne stypendia zagraniczne, programy rozwojowe itp.).

Zadania:

Zadania osoby na stanowisku Specjalista ds. BHP:

 • Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w odlewni,
 • Przeprowadzanie szkoleń i podnoszenie poziomu wiedzy pracowników z zakresu przepisów oraz dobrych praktyk BHP,
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn występujących wypadków przy pracy oraz prowadzenie ich rejestrów,
 • Prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP, postępowań powypadkowych i sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • Raportowanie o stanie BHP w odlewni do bezpośredniego przełożonego,
 • Przeprowadzanie audytów i przeglądów warunków pracy w zakresie BHP,
 • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego,
 • Współpraca z jednostkami zewnętrznymi i administracji państwowej w obszarze BHP.

Wymagania:

Jakie wymagania powinien spełniać Kandydat na to stanowisko?

 • Wykształcenie wyższe lub ukończone studia podyplomowe (z zakresu BHP),
 • Roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w zakładach produkcyjnych,
 • Aktualne uprawnienia do pełnienia obowiązków służby BHP,
 • Dyspozycyjność do pracy na pełen etat,
 • Wiedza z zakresu przepisów wymogów prawnych i norm dotyczących BHP,
 • Asertywność i konsekwencja w działaniu,
 • Umiejętność ustalania priorytetów,
 • Znajomość MS Office (w szczególności Excel),
 • Mile widziane uprawnienia inspektora ochrony PPOŻ.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat w Odlewni Żeliwa "Śrem"
 • Dodatkowe świadczenie z okazji Dnia Odlewnika i Wczasy Pod Gruszą (zgodnie z Regulaminem)
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (m.in. wyjazdy wakacyjne, bezpłatne stypendia zagraniczne itp.)
 • Dostępne ubezpieczenie grupowe oraz wsparcie pracownika w trudnej sytuacji
 • Szkolenia niezbędne do prawidłowego wykonywania pracy

Zadania:

 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem maszyn i urządzeń
 • Kontrola stanu maszyn i urządzeń, wykonywanie przeglądów
 • Bieżące naprawy maszyn i urządzeń

Wymagania:

 • Wykształcenie min. zawodowe
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Uprawnienia SEP do 1 kV
 • Wiedza na temat pneumatyki, hydrauliki, mechaniki
 • Dyspozycyjność do pracy 3-zmianowej

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w Odlewni Żeliwa „Śrem”;
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, certyfikatów;
 • Możliwość rozwoju zawodowego w strukturach Spółki;
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, bezpłatne stypendia zagraniczne itp.).

Zadania:

 • Praca na wydziale przy rozwiązywaniu bieżących problemów metalurgicznych
  i technologicznych;
 • Współpraca z Technologami przy opracowywaniu nowych pozycji oraz działań korygujących i zapobieganie niezgodnościom;
 • Kompleksowe opracowywanie i nadzór nad wdrożeniem nowych gatunków metalu;
 • Uaktualnienie i wprowadzenie nowych instrukcji metalurgicznych/technologicznych;
 • Przeprowadzanie prób z zastosowaniem nowych materiałów;
 • Optymalizacja procesów metalurgicznych i technologicznych;
 • Wsparcie wiedzą metalurgiczną dla innych działów;
 • Przygotowanie i opracowanie dokumentacji technologicznej z wykorzystaniem programów CAD, CAM;
 • Opiniowanie zapytań ofertowych;
 • Udział w spotkaniach i audytach.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (metalurgia lub pokrewne);
 • Znajomość zagadnień związanych z metalurgią żeliwa oraz z identyfikacją wad odlewniczych;
 • Wiedza z zakresu technologii topienia i pozapiecowej obróbki metalu;
 • Roczne doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Dobra znajomość programów ITACA/ATAS, mile widziana znajomość programu
  z modułami CAD, CAM;
 • Dobra znajomość rysunku technicznego;
 • Umiejętności analityczne oraz szukania i rozwiązywania problemów;
 • Otwartość na nowe rozwiązania;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Korzyści:

 

 • Stabilne zatrudnienie w Grupie PGO S.A.,
 • Możliwość rozwoju zawodowego w strukturach Spółki,
 • Inwestycje w rozwój pracowników – program rozwoju kompetencji menedżerskich, dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, certyfikatów,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (bezpłatne wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne).

Zadania:

 • Kierowanie i organizacja pracy podległych Wydziałów produkcji (odlewnia, oczyszczalnia i utrzymanie ruchu),
 • Opracowanie oraz kontrola realizacji planów produkcji,
 • Nadzór nad zasobami technicznymi zakładu,
 • Zapewnienie zgodności procesów produkcyjnych z wymaganiami BHP, jakościowymi oraz procedurami wewnętrznymi,
 • Inicjowanie wdrażania projektów ciągłego doskonalenia,
 • Kontrola i optymalizacja kosztów produkcji.
 • Wdrażanie i koordynacja strategii LEAN

 

Wymagania:

 • 3 – letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziane w zakładzie odlewniczym,
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki techniczne),
 • Wiedza z zakresu procesów odlewniczych (staliwo, żeliwo),
 • Znajomość narzędzi optymalizujących procesy produkcyjne będzie dodatkowym autem,
 • Umiejętność zarządzania zespołem: organizacji i planowania pracy, motywowania oraz egzekwowania realizacji założonych planów,
 • Nastawienie na osiąganie celów oraz wdrażanie działań usprawniających pracę zakładu produkcyjnego.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat w Odlewni Żeliwa "Śrem",
 • Dodatkowe świadczenie z okazji Dnia Odlewnika i Wczasy Pod Gruszą (zgodnie z Regulaminem),
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (m.in. wyjazdy wakacyjne, bezpłatne stypendia zagraniczne itp.),
 • Dostępne ubezpieczenie grupowe oraz wsparcie pracownika w trudnej sytuacji,
 • Szkolenia niezbędne do prawidłowego wykonywania pracy.

Zadania:

 • Praca przy linii produkcyjnej odlewów żeliwnych.

Wymagania:

 • Dyspozycyjność do pracy w systemie 3-zmianowym,
 • Pracowitość i sumienność,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy przy linii produkcyjnej.


„Zacząłem od stażu zaraz po zakończeniu szkoły , który przekonał mnie, że PGO to miejsce w którym zostanę na dłużej.”

RADOSŁAW - specjalista ds. jakości produktu

„Tuż po zakończeniu szkoły rozpocząłem staż w PGO. Po trzech miesiącach byłem pewien, że to firma w której chcę zostać na dłużej. Właśnie minął pierwszy rok mojej pracy."

BARTOSZ - specjalista ds. marketingu

„Pracę w Odlewni zacząłem jesienią 2015 roku. Na początku byłem szlifierzem, ale kierownik zauważył, że chcę się rozwijać. Dzięki jego wsparciu wkrótce zostałem brygadzistą, a w marcu tego roku objąłem stanowisko specjalisty ds. administracji i BHP.”

IHOR - specjalista ds. administracji i BHP