Szukamy wykwalifikowanych specjalistów, którzy chcą rozwijać swój potencjał zawodowy.

W PGO możesz pracować na każdym poziomie w strukturze organizacyjnej – od specjalisty, przez kierownika po dyrektora jednego z wybranych obszarów.

Oferty pracy dla specjalistów

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w Odlewni Żeliwa „Śrem”;
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, certyfikatów;
 • Możliwość rozwoju zawodowego w strukturach Spółki;
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, bezpłatne stypendia zagraniczne itp.).

Zadania:

 • Praca na wydziale przy rozwiązywaniu bieżących problemów metalurgicznych
  i technologicznych;
 • Współpraca z Technologami przy opracowywaniu nowych pozycji oraz działań korygujących i zapobieganie niezgodnościom;
 • Kompleksowe opracowywanie i nadzór nad wdrożeniem nowych gatunków metalu;
 • Uaktualnienie i wprowadzenie nowych instrukcji metalurgicznych/technologicznych;
 • Przeprowadzanie prób z zastosowaniem nowych materiałów;
 • Optymalizacja procesów metalurgicznych i technologicznych;
 • Wsparcie wiedzą metalurgiczną dla innych działów;
 • Przygotowanie i opracowanie dokumentacji technologicznej z wykorzystaniem programów CAD, CAM;
 • Opiniowanie zapytań ofertowych;
 • Udział w spotkaniach i audytach.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (metalurgia lub pokrewne);
 • Znajomość zagadnień związanych z metalurgią żeliwa oraz z identyfikacją wad odlewniczych;
 • Wiedza z zakresu technologii topienia i pozapiecowej obróbki metalu;
 • Roczne doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Dobra znajomość programów ITACA/ATAS, mile widziana znajomość programu
  z modułami CAD, CAM;
 • Dobra znajomość rysunku technicznego;
 • Umiejętności analityczne oraz szukania i rozwiązywania problemów;
 • Otwartość na nowe rozwiązania;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat w Odlewni Żeliwa "Śrem",
 • Dodatkowe świadczenie z okazji Dnia Odlewnika i Wczasy Pod Gruszą (zgodnie z Regulaminem),
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (m.in. wyjazdy wakacyjne, bezpłatne stypendia zagraniczne itp.),
 • Dostępne ubezpieczenie grupowe oraz wsparcie pracownika w trudnej sytuacji,
 • Szkolenia niezbędne do prawidłowego wykonywania pracy.

Zadania:

 • Praca przy linii produkcyjnej odlewów żeliwnych.

Wymagania:

 • Dyspozycyjność do pracy w systemie 3-zmianowym,
 • Pracowitość i sumienność,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy przy linii produkcyjnej.

Korzyści:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Stanowisko w silnej grupie kapitałowej  o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • Rozwój i zdobycie wysokich kwalifikacji zawodowych,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (bezpłatne wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.).

Zadania:

 • Zarządzanie procesami produkcyjnymi Wydziału Odlewni (rdzeniarnia, formiernia, oczyszczalnia, wykańczalnia, malarnia),
 • Opracowanie i nadzór nad realizacją planów produkcyjnych,
 • Nadzorowanie i prowadzenie procesów inwestycyjnych związanych z obszarem,
 • Nadzór nad zasobami technicznymi Wydziału,
 • Zapewnienie zgodności procesów produkcyjnych z wymaganiami BHP, jakościowymi oraz procedurami wewnętrznymi,
 • Inicjowanie wdrażania projektów ciągłego doskonalenia,
 • Rozwiązywanie problemów technicznych i organizacyjnych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne),
 • Min. 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (mile widziana branża metalurgiczna, automotive),
 • Mile widziana wiedza z zakresu procesów odlewniczych,
 • Doświadczenie w organizowaniu logistycznego wsparcia produkcji,
 • Znajomość narzędzi optymalizujących procesy produkcyjne,
 • Umiejętność pracy w oparciu o plany oraz wskaźniki,
 • Umiejętność zarządzania ludźmi, zdolności managerskie,
 • Inicjatywa w działaniu, przedsiębiorczość, zdolności organizacyjnie.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego w strukturach Spółki,
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, certyfikatów,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (bezpłatne wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.).

Zadania:

 • Ewidencjonowanie i dekretowanie w systemie finansowo-księgowym dowodów księgowych,
 • Weryfikacja poprawności rozliczeń z tytułu delegacji oraz innych rozliczeń pracowniczych,
 • Aktualizacja bazy kont odbiorców i dostawców,
 • Analiza kont rozrachunkowych,
 • Pomoc w innych czynnościach księgowych (wystawianie not, archiwizacja dokumentów).

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu finansów, ekonomii lub rachunkowości,
 • Minimum 6 miesięcy doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawnych i podatkowych,
 • Mile widziana znajomość zagadnień MSR,
 • Dobra znajomość programu MS Excel,
 • Sumienność, rzetelność i nastawienie na realizację powierzonych zadań,
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w odlewni żeliwa
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, certyfikatów,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.).

Zadania:

 • Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w odlewni,
 • Przeprowadzanie szkoleń i podnoszenie poziomu wiedzy pracowników z zakresu przepisów oraz dobrych praktyk BHP,
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn występujących wypadków przy pracy oraz prowadzenie ich rejestrów,
 • Prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP, postępowań powypadkowych i sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • Raportowanie o stanie BHP w odlewni do bezpośredniego przełożonego,
 • Przeprowadzanie audytów i przeglądów warunków pracy w zakresie BHP,
 • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego,
 • Współpraca z jednostkami zewnętrznymi i administracji państwowej w obszarze BHP.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub ukończone studia podyplomowe (z zakresu BHP),
 • Roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • Aktualne uprawnienia do pełnienia obowiązków służby BHP,
 • Wiedza z zakresu przepisów wymogów prawnych i norm dotyczących BHP,
 • Asertywność i konsekwencja w działaniu,
 • Umiejętność ustalania priorytetów,
 • Znajomość MS Office (w szczególności Excel),
 • Mile widziane uprawnienia inspektora ochrony PPOŻ.

Korzyści:

 

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Stanowisko w silnej grupie kapitałowej  o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • Rozwój i zdobycie wysokich kwalifikacji zawodowych,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (bezpłatne wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.).

Zadania:

 

 • Zarządzanie procesami produkcyjnymi Spółki (wydziały odlewni, oczyszczalni, modelarni),
 • Opracowanie i nadzór nad realizacją planów produkcyjnych,
 • Definiowanie budżetu Zakładu,
 • Nadzorowanie i prowadzenie procesów inwestycyjnych związanych z Zakładem,
 • Nadzór nad zasobami technicznymi Zakładu,
 • Kontrola płynności bieżącej działalności produkcyjnej,
 • Zapewnienie zgodności procesów produkcyjnych z wymaganiami BHP, jakościowymi oraz procedurami wewnętrznymi,
 • Inicjowanie wdrażania projektów ciągłego doskonalenia,
 • Kontrola i optymalizacja kosztów produkcji,
 • Rozwiązywanie problemów organizacyjnych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Min. 3 lata doświadczenia w zarządzaniu zakładem produkcyjnym (mile widziana branża metalurgiczna, automotive),
 • Mile widziana wiedza z zakresu procesów odlewniczych,
 • Umiejętność pracy w oparciu o plany oraz wskaźniki,
 • Znajomość narzędzi optymalizujących procesy produkcyjne,
 • Doświadczenie w organizowaniu logistycznego wsparcia produkcji,
 • Umiejętność zarządzania ludźmi, zdolności managerskie,
 • Inicjatywa w działaniu, przedsiębiorczość, zdolności organizacyjnie.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w odlewni żeliwa,
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, certyfikatów,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.).

Zadania:

 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem maszyn i Urządzeń na linii automatycznej,
 • Kontrola stanu maszyn i urządzeń,
 • Bieżące naprawy maszyn i urządzeń.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne,
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Uprawnienia SEP do 1 kV,
 • Wiedza na temat pneumatyki, hydrauliki, mechaniki,
 • Dyspozycyjność do pracy 3-zmianowej.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
 • Możliwość rozwoju zawodowego w strukturach Spółki,
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, certyfikatów,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (bezpłatne wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.).

Zadania:

 • Nadzoruje prawidłowy przebieg procesu technologicznego, zgodny z przyjętymi przez spółkę normami technologicznymi, a także bhp i ppoż.,
 • Odpowiada za terminową i ilościową realizację bieżących zleceń,
 • Zarządza i organizuje pracę podległego zespołu,
 • Sporządza raporty wykonanej przez wydział pracy,
 • Czuwa nad przestrzeganiem przepisów BHP przez pracowników,
 • Rozlicza czas pracy pracowników,
 • Współpracuje z innymi działami firmy (planowanie, technologia, utrzymanie ruchu).

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie-techniczne,
 • Doświadczenie w obróbce skrawaniem, mile widziane na stanowisku mistrza/lidera zmiany,
 • Dążenie do realizacji wyznaczonych celów,
 • Gotowość do pracy zmianowej
 • Znajomość procesów CNC – posiadanie ogólnej wiedzy z zakresu toczenia, frezowania, a także spawania,
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, konieczne do zarządzania zespołem,
 • Samodzielność i odpowiedzialność za podejmowane działania.


„Zacząłem od stażu zaraz po zakończeniu szkoły , który przekonał mnie, że PGO to miejsce w którym zostanę na dłużej.”

RADOSŁAW - specjalista ds. jakości produktu

„Tuż po zakończeniu szkoły rozpocząłem staż w PGO. Po trzech miesiącach byłem pewien, że to firma w której chcę zostać na dłużej. Właśnie minął pierwszy rok mojej pracy."

BARTOSZ - specjalista ds. marketingu

„Pracę w Odlewni zacząłem jesienią 2015 roku. Na początku byłem szlifierzem, ale kierownik zauważył, że chcę się rozwijać. Dzięki jego wsparciu wkrótce zostałem brygadzistą, a w marcu tego roku objąłem stanowisko specjalisty ds. administracji i BHP.”

IHOR - specjalista ds. administracji i BHP

Nie znalazłeś oferty pracy dla siebie? Zostaw nam swoje CV