Szukamy wykwalifikowanych specjalistów, którzy chcą rozwijać swój potencjał zawodowy.

W PGO możesz pracować na każdym poziomie w strukturze organizacyjnej – od specjalisty, przez kierownika po dyrektora jednego z wybranych obszarów.

Oferty pracy dla specjalistów

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w Odlewni Żeliwa „Śrem”,
 • Dodatkowe świadczenia z okazji Dnia Odlewnika i Wczasów Pod Gruszą (zgodnie z Regulaminem),
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do szkoleń, certyfikatów, studiów podyplomowych, nauka języka angielskiego,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, bezpłatne stypendia zagraniczne, programy rozwojowe itp.).

Zadania:

 • Rozpoznawanie nowych technologii: druk 3D modeli i form,
 • Poszukiwanie alternatywnych materiałów do tworzenia modeli dla odlewnictwa,
 • Kreowanie nowych rozwiązań w aktualnie stosowanych procesach,
 • Rozwiązywanie bieżących problemów w procesie produkcyjnym,
 • Poszukiwanie informacji o nowych technologiach i możliwościach zastosowania ich w odlewnictwie.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe inżynierskie,
 • Min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Dobra znajomość rysunku technicznego,
 • Mile widziana umiejętność modelowania 3D,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1,
 • Umiejętności analityczne oraz szukania i rozwiązywania problemów,
 • Otwartość na innowacyjne rozwiązania.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w Odlewni Żeliwa „Śrem”,
 • Dodatkowe świadczenia z okazji Dnia Odlewnika i Wczasów Pod Gruszą (zgodnie z Regulaminem),
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do szkoleń, certyfikatów, studiów podyplomowych, nauka języka angielskiego,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, bezpłatne stypendia zagraniczne, programy rozwojowe itp.).

Zadania:

 • Tworzenie planów produkcyjnych w porozumieniu z Działem Produkcji,
 • Planowanie zadań na poszczególnych odcinkach procesu oraz ustalanie priorytetów,
 • Bilansowanie mocy produkcyjnych,
 • Bieżące raportowanie działań,
 • Codzienna współpraca z poszczególnymi wydziałami Odlewni Żeliwa Śrem.

Wymagania:

 • Min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel),
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w systemach klasy ERP,
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz skrupulatność.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w Odlewni Żeliwa „Śrem”,
 • Dodatkowe świadczenia z okazji Dnia Odlewnika i Wczasów Pod Gruszą (zgodnie z Regulaminem),
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do szkoleń, certyfikatów, studiów podyplomowych, nauka języka angielskiego,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, bezpłatne stypendia zagraniczne, programy rozwojowe itp.).

Zadania:

 • Planowanie pracy działu na podległym obszarze produkcji,
 • Przydzielanie poszczególnym pracownikom konkretnych zadań produkcyjnych wynikających z planu oraz koordynowanie i kontrolowanie ich wykonania,
 • Podnoszenie wydajności pracy poprzez odpowiednią organizację pracy,
 • Uczestniczenie oraz realizowanie zadań w projektach ciągłego usprawniania procesu,
 • Przestrzeganie i egzekwowanie przestrzegania przepisów BHP, instrukcji pracy oraz obowiązujących procedur,
 • Sporządzanie raportów z wykonywanej pracy.

Wymagania:

 • Dyspozycyjność do pracy 3-zmianowej,
 • Min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Znajomość systemu Lean Manufacturing
 • Znajomość MS Office (szczególnie Excel),
 • Znajomość systemów klasy ERP.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w Odlewni Żeliwa „Śrem”,
 • Dodatkowe świadczenia  z okazji Dnia Odlewnika i Wczasów Pod Gruszą (zgodnie
  z Regulaminem),
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do szkoleń, certyfikatów, studiów podyplomowych, nauka języka angielskiego,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, bezpłatne stypendia zagraniczne, programy rozwojowe itp.).

Zadania:

 • Sporządzanie ofert i zamówień według wytycznych,
 • Monitorowanie realizacji projektów oraz wyjaśnianie kwestii technicznych ,
 • Bieżąca obsługa zamówień powierzonych Klientów,
 • Budowanie i podtrzymywanie długotrwałych relacji z Klientami,
 • Koordynowanie oraz organizacja spotkań z Klientami,
 • Ścisła współpraca z Działami Handlowymi w Grupie Kapitałowej.

Wymagania:

 •  Wykształcenie min. średnie (mile widziane techniczne),
 • Min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację (min. poziom C1),
 • Dobra znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office),
 • Orientacja na Klienta oraz realizację jego potrzeb,
 • Komunikatywność i asertywność.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w PGO S.A.
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, nauki języka angielskiego
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (bezpłatne wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.)
 • Możliwość udziału w programach rozwojowych (GROW PGO) dedykowanych pracownikom PGO S.A.

Zadania:

 • Prowadzenie kompleksowej obsługi kadrowej m.in. przygotowywanie dokumentów z zakresu stosunku pracy, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu
 • Aktualizacja danych pracowników w systemie ERP/ Optima
 • Bieżące wsparcie pracowników w zakresie m.in. udzielania informacji dot. urlopów, uprawnień rodzicielskich, uprawnień do korzystania ze środków z ZFŚS, benefitów pracowniczych
 • Przygotowywanie raportów i analiz kadrowo-płacowych

Wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku (dział kadr i płac)
 • Praktyczna znajomość prawa pracy, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, czasu pracy
 • Dobra znajomość MS Office (szczególnie MS Excel)
 • Znajomość programów kadrowo-płacowych (mile widziana znajomość systemu Optima i Płatnik)
 • Doskonała organizacja pracy, samodzielność i umiejętność pracy pod presją czasu

Korzyści:

Korzyści płynące z pracy w PGO S.A.:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w Odlewni Żeliwa „Śrem”,
 • Dodatkowe świadczenia  z okazji Dnia Odlewnika i Wczasów Pod Gruszą (zgodnie
  z Regulaminem),
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do szkoleń, certyfikatów, studiów podyplomowych, nauka języka angielskiego,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, bezpłatne stypendia zagraniczne, programy rozwojowe itp.).

Zadania:

Zadania osoby na stanowisku Specjalista ds. BHP:

 • Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w odlewni,
 • Przeprowadzanie szkoleń i podnoszenie poziomu wiedzy pracowników z zakresu przepisów oraz dobrych praktyk BHP,
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn występujących wypadków przy pracy oraz prowadzenie ich rejestrów,
 • Prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP, postępowań powypadkowych i sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • Raportowanie o stanie BHP w odlewni do bezpośredniego przełożonego,
 • Przeprowadzanie audytów i przeglądów warunków pracy w zakresie BHP,
 • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego,
 • Współpraca z jednostkami zewnętrznymi i administracji państwowej w obszarze BHP.

Wymagania:

Jakie wymagania powinien spełniać Kandydat na to stanowisko?

 • Wykształcenie wyższe lub ukończone studia podyplomowe (z zakresu BHP),
 • Roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w zakładach produkcyjnych,
 • Aktualne uprawnienia do pełnienia obowiązków służby BHP,
 • Dyspozycyjność do pracy na pełen etat,
 • Wiedza z zakresu przepisów wymogów prawnych i norm dotyczących BHP,
 • Asertywność i konsekwencja w działaniu,
 • Umiejętność ustalania priorytetów,
 • Znajomość MS Office (w szczególności Excel),
 • Mile widziane uprawnienia inspektora ochrony PPOŻ.

Korzyści:

 

 • Stabilne zatrudnienie w Grupie PGO S.A.,
 • Możliwość rozwoju zawodowego w strukturach Spółki,
 • Inwestycje w rozwój pracowników – program rozwoju kompetencji menedżerskich, dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, certyfikatów,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (bezpłatne wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne).

Zadania:

 • Kierowanie i organizacja pracy podległych Wydziałów produkcji (odlewnia, oczyszczalnia i utrzymanie ruchu),
 • Opracowanie oraz kontrola realizacji planów produkcji,
 • Nadzór nad zasobami technicznymi zakładu,
 • Zapewnienie zgodności procesów produkcyjnych z wymaganiami BHP, jakościowymi oraz procedurami wewnętrznymi,
 • Inicjowanie wdrażania projektów ciągłego doskonalenia,
 • Kontrola i optymalizacja kosztów produkcji.
 • Wdrażanie i koordynacja strategii LEAN

 

Wymagania:

 • 3 – letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziane w zakładzie odlewniczym,
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki techniczne),
 • Wiedza z zakresu procesów odlewniczych (staliwo, żeliwo),
 • Znajomość narzędzi optymalizujących procesy produkcyjne będzie dodatkowym autem,
 • Umiejętność zarządzania zespołem: organizacji i planowania pracy, motywowania oraz egzekwowania realizacji założonych planów,
 • Nastawienie na osiąganie celów oraz wdrażanie działań usprawniających pracę zakładu produkcyjnego.


„Zacząłem od stażu zaraz po zakończeniu szkoły , który przekonał mnie, że PGO to miejsce w którym zostanę na dłużej.”

RADOSŁAW - specjalista ds. jakości produktu

„Tuż po zakończeniu szkoły rozpocząłem staż w PGO. Po trzech miesiącach byłem pewien, że to firma w której chcę zostać na dłużej. Właśnie minął pierwszy rok mojej pracy."

BARTOSZ - specjalista ds. marketingu

„Pracę w Odlewni zacząłem jesienią 2015 roku. Na początku byłem szlifierzem, ale kierownik zauważył, że chcę się rozwijać. Dzięki jego wsparciu wkrótce zostałem brygadzistą, a w marcu tego roku objąłem stanowisko specjalisty ds. administracji i BHP.”

IHOR - specjalista ds. administracji i BHP