Szukamy wykwalifikowanych specjalistów, którzy chcą rozwijać swój potencjał zawodowy.

W PGO możesz pracować na każdym poziomie w strukturze organizacyjnej – od specjalisty, przez kierownika po dyrektora jednego z wybranych obszarów.

Oferty pracy dla specjalistów

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w Odlewni Żeliwa Śrem, zatrudnienie początkowo na 0,8 etatu, później zatrudnienie na cały etat,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.),
 • Dostępne ubezpieczenie grupowe oraz wsparcie pracownika w trudnej sytuacji,
 • Szkolenia niezbędne do wykonywania pracy,
 • Możliwość udziału w programach rozwojowych (GROW PGO) dedykowanych pracownikom Grupy PGO S.A.

Zadania:

 • Elektryk:

-usuwanie usterek i awarii elektrycznych,

-nadzór nad instalacjami elektrycznymi, wykonywanie renowacji, konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych.

 • Mechanik, ślusarz

-usuwanie usterek i awarii maszyn i urządzeń,

-kontrola i utrzymywanie pracy maszyn i urządzeń,

-realizacja zadań związanych z usuwaniem awarii wg harmonogramu,

-konserwacja, modernizacja i optymalizacja maszyn i urządzeń.

Wymagania:

 • Doświadczenie min. 2-letnie na podobnym stanowisku,
 • Uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy (Elektryk - SEP elektryczne),
 • Dyspozycyjność do pracy w systemie 3-zmianowym (oraz dyżury),
 • Mile widziane doświadczenie w naprawach i konserwacji maszyn, instalacji starszego typu,
 • Sumienność i pracowitość.

Korzyści:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.),
 • dostępne ubezpieczenie grupowe oraz wsparcie pracownika w trudnej sytuacji,
 • szkolenia niezbędne do wykonywania pracy,
 • możliwość udziału w programach rozwojowych (GROW PGO) dedykowanych pracownikom Grupy PGO S.A.

Zadania:

 • analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych,
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej dotyczącej procesu produkcyjnego,
 • koordynowanie wdrażania nowych projektów / technologii,
 • definiowanie standardów procesów produkcyjnych w oparciu o metody Lean,
 • wdrażanie narzędzi Lean Manufacturing,
 • dbałość o utrzymanie procesów produkcyjnych oraz zapewnienie zgodności zmian w procesie w odniesieniu do przyjętych standardów,
 • przeprowadzanie audytów stwierdzających zgodność prowadzonych procesów z założeniami oraz ustalonymi standardami,
 • współpraca z pozostałymi działami organizacji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (inżynieria, zarządzanie produkcją),
 • 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w branży produkcyjnej,
 • praktyczna znajomość metodologii Lean,
 • biegła znajomość MS Office,
 • umiejętność analizy i rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w Odlewni Żeliwa „Śrem”,
 • Inwestycje w rozwój pracowników – udział w programach rozwojowych (GROW PGO) dofinansowanie do szkoleń, certyfikatów, studiów podyplomowych,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, bezpłatne stypendia zagraniczne itp.).

Zadania:

 • Zarządzanie procesami produkcyjnymi jednego Wydziału Odlewni,
 • Opracowanie i nadzór nad realizacją planów produkcyjnych,
 • Nadzorowanie i prowadzenie procesów inwestycyjnych związanych z obszarem,
 • Nadzór nad zasobami technicznymi Wydziału,
 • Zapewnienie zgodności procesów produkcyjnych z wymaganiami BHP, jakościowymi oraz procedurami wewnętrznymi,
 • Inicjowanie wdrażania projektów ciągłego doskonalenia,
 • Rozwiązywanie problemów technicznych i organizacyjnych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne),
 • Min. 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (mile widziana branża metalurgiczna, automotive),
 • Mile widziana wiedza z zakresu procesów odlewniczych,
 • Doświadczenie w organizowaniu logistycznego wsparcia produkcji,
 • Znajomość narzędzi optymalizujących procesy produkcyjne, znajomość filozofii Lean Manufacturing,
 • Umiejętność pracy w oparciu o plany oraz wskaźniki,
 • Umiejętność zarządzania ludźmi, zdolności managerskie,
 • Inicjatywa w działaniu, przedsiębiorczość, zdolności organizacyjnie.

Korzyści:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.),
 • dostępne ubezpieczenie grupowe oraz wsparcie pracownika w trudnej sytuacji,
 • szkolenia niezbędne do wykonywania pracy,
 • możliwość udziału w programach rozwojowych (GROW PGO) dedykowanych pracownikom Grupy PGO S.A.

Zadania:

 • konserwacja urządzeń dźwigowych na Zakładzie,
 • ocena stanu technicznego,
 • wykonywanie napraw i regulacji,
 • prowadzenie dokumentacji przeglądowej.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne (elektryk, elktromechanik),
 • min. rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • uprawnienia UDT do obsługi i konserwacji UTB,
 • uprawnienia SEP do 1 kV,
 • wiedza na temat mechaniki, elektryki, elektromechaniki,
 • umiejętność posługiwania się rysunkiem technicznym, przyrządami pomiarowymi oraz elektronarzędziami,
 • dyspozycyjność do pracy 3-zmianowej,
 • umiejętność współpracy w zespole.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w Odlewni Żeliwa Śrem, zatrudnienie początkowo na 0,8 etatu, później zatrudnienie na cały etat,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.),
 • Dostępne ubezpieczenie grupowe oraz wsparcie pracownika w trudnej sytuacji,
 • Szkolenia niezbędne do wykonywania pracy,
 • Możliwość udziału w programach rozwojowych (GROW PGO) dedykowanych pracownikom Grupy PGO S.A.

Zadania:

 • Praca na ostatnich etapach produkcji - malowanie odlewów żeliwnych zgodnie z określonymi normami,
 • Przygotowywanie powierzchni do malowania (m.in. szpachlowanie),
 • Podstawowa konserwacja sprzętu malarskiego.

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy malarza - lakiernika,
 • Mile widziane uprawnienia na suwnice z poz. roboczego "0" i wózki widłowe,
 • Umiejętność wykonania pomiarów grubości powłoki malarskiej,
 • Dokładność i pracowitość.

Korzyści:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w Odlewni Żeliwa Śrem, zatrudnienie początkowo na 0,8 etatu, później zatrudnienie na cały etat,
 • inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, nauki języka angielskiego,
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.),
 • możliwość udziału w programach rozwojowych (GROW PGO) dedykowanych pracownikom Grupy PGO S.A.

Zadania:

 • Planowanie pracy działu na podległym obszarze produkcji,
 • Przydzielanie poszczególnym pracownikom konkretnych zadań produkcyjnych wynikających z planu oraz koordynowanie i kontrolowanie ich wykonania,
 • Podnoszenie wydajności pracy poprzez odpowiednią organizację pracy,
 • Uczestniczenie oraz realizowanie zadań w projektach ciągłego usprawniania procesu,
 • Egzekwowanie przepisów BHP, instrukcji pracy oraz obowiązujących procedur,
 • Sporządzanie raportów z wykonywanej pracy.

Wymagania:

 • Dyspozycyjność do pracy 3-zmianowej,
 • Min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Znajomość podstaw filozofii Lean Manufacturing,
 • Znajomość MS Office (szczególnie Excel),
 • Mile widziana znajomość systemów klasy ERP,
 • Asertywność,
 • Zaangażowanie i komunikatywność.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w Odlewni Żeliwa „Śrem”,

 • Inwestycje w rozwój pracowników – udział w programach rozwojowych (GROW PGO) dofinansowanie do szkoleń, certyfikatów, studiów podyplomowych,

 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, bezpłatne stypendia zagraniczne itp.).

Zadania:

 • Przygotowywanie i wysyłanie zapytań ofertowych zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem, specyfikacjami i dokumentacją techniczną,
 • Rozpatrywanie i weryfikacja ofert, poszukiwanie alternatywnych dostawców, negocjowanie cen, opracowywanie zestawień,
 • Kompletowanie dokumentacji,
 • Przygotowywanie, negocjowanie oraz weryfikacja umów i zamówień na dostawy usług,
 • Raportowanie bieżącej aktywności i sporządzanie analiz,
 • Prowadzenie ciągłego badania i analiz rynku w celu poszukiwania najkorzystniejszych dostawców,
 • Rozwój, utrzymywanie i budowanie trwałych relacji z obecnymi dostawcami,
 • Właściwa organizacja i nadzorowanie procesu związanego z realizacją ofertowania,
 • Nadzorowanie terminowości realizacji złożonych zamówień,
 • Ścisła współpraca z pozostałymi działami firmy, w szczególności z działem planowania, technologii, zakupów oraz sprzedaży,
 • Prowadzenie aktywnych działań w zakresie redukcji kosztów,
 • Koordynacja oraz kontrola doboru dostawców,
 • Rozwój zasobu dostawców.

Wymagania:

 • Doświadczenie w realizacji projektów,
 • Umiejętność pracy w zespole projektowym,
 • Dobra organizacja pracy, komunikatywność, dążenie do rezultatów, orientacja na klienta,
 • Umiejętności planistyczne,
 • Strategiczne i nieschematyczne myślenie,
 • Znajomość technik analizy i optymalizacji kosztów zakupu usług,
 • Wysokie umiejętności negocjacyjne i organizacyjne,
 • Umiejętność podejmowania decyzji, terminowe i odpowiedzialne podejście do obowiązków,
 • Umiejętność posługiwania się MS Excel,
 • Dobra znajomość języka angielskiego, min. B1,
 • Mile widziana umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • Gotowość do wyjazdów służbowych.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w Odlewni Żeliwa Śrem, zatrudnienie początkowo na 0,8 etatu, później zatrudnienie na cały etat,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.),
 • Dostępne ubezpieczenie grupowe oraz wsparcie pracownika w trudnej sytuacji,
 • Szkolenia niezbędne do wykonywania pracy,
 • Możliwość udziału w programach rozwojowych (GROW PGO) dedykowanych pracownikom Grupy PGO S.A.

Zadania:

 • Praca na ostatnich etapach produkcji - szlifowanie odlewów żeliwnych zgodnie z określonymi normami,
 • Obsługa ręcznych szlifierek i frezarek.

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy w obsłudze szlifierek,
 • Mile widziane uprawnienia na suwnice z poz. roboczego "0",
 • Dokładność i pracowitość,
 • Chęć pracy w systemie akordowym.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w Odlewni Żeliwa „Śrem”,
 • Inwestycje w rozwój pracowników – udział w programach rozwojowych (GROW PGO) dofinansowanie do szkoleń, certyfikatów, studiów podyplomowych,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, bezpłatne stypendia zagraniczne itp.).

Zadania:

 • Opracowywanie dokumentacji technologicznej;
 • Analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej pod względem możliwości i kosztów wykonania zleceń;
 • Normowanie procesu technologicznego oraz nadzór nad realizacją;
 • Współudział przy opracowywaniu działań korygujących i zapobieganie niezgodnościom;
 • Wsparcie technologiczne dla pracowników innych działów;
 • Kompleksowe prowadzenie nowych uruchomień;
 • Udział w spotkaniach i audytach;
 • Optymalizacja procesu produkcji i wykorzystywanych zasobów firmy.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (Odlewnictwo, Metalurgia lub pokrewne);
 • Znajomość zagadnień związanych z odlewnictwem żeliwa;
 • Doświadczenie w odlewni lub modelarni;
 • Bardzo dobra znajomość programów typu CAD (preferowana znajomość programu MAGMASOFT) oraz rysunku technicznego;
 • Doświadczenie w projektowaniu 3D;
 • Umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów;
 • Otwartość na nowe rozwiązania;
 • Umiejętność pracy w zespole.


„Zacząłem od stażu zaraz po zakończeniu szkoły , który przekonał mnie, że PGO to miejsce w którym zostanę na dłużej.”

RADOSŁAW - specjalista ds. jakości produktu

„Tuż po zakończeniu szkoły rozpocząłem staż w PGO. Po trzech miesiącach byłem pewien, że to firma w której chcę zostać na dłużej. Właśnie minął pierwszy rok mojej pracy."

BARTOSZ - specjalista ds. marketingu

„Pracę w Odlewni zacząłem jesienią 2015 roku. Na początku byłem szlifierzem, ale kierownik zauważył, że chcę się rozwijać. Dzięki jego wsparciu wkrótce zostałem brygadzistą, a w marcu tego roku objąłem stanowisko specjalisty ds. administracji i BHP.”

IHOR - specjalista ds. administracji i BHP