Szukamy wykwalifikowanych specjalistów, którzy chcą rozwijać swój potencjał zawodowy.

W PGO możesz pracować na każdym poziomie w strukturze organizacyjnej – od specjalisty, przez kierownika po dyrektora jednego z wybranych obszarów.

Oferty pracy dla specjalistów

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, certyfikatów, etc..
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (bezpłatne wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.).
 • Dofinansowanie wypoczynku.
 • Program rekomendacji pracowników.
 • Ubezpieczenie na życie i pakiet zdrowotny na peryferyjnych warunkach.

Zadania:

 • Sprawdzanie wymiarów odlewów za pomocą narzędzi pomiarowych.
 • Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Spółki mającymi wpływ na jakość i terminowość wytwarzanych odlewów.

Wymagania:

 • Znajomość rysunku technicznego,
 • Znajomość narzędzi pomiarowych.
 • Wykształcenie zawodowe / średnie techniczne.
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Samodzielność i odpowiedzialność.
 • Dokładność i rzetelność.
 • Dyspozycyjność do pracy jedno lub dwu zmianowej.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, certyfikatów, etc.
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (bezpłatne wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.).
 • dofinansowanie wypoczynku.
 • program rekomendacji pracowników.
 • ubezpieczenie na życie i pakiet zdrowotny na peryferyjnych warunkach.

Zadania:

 • Kontrola stanu maszyn i urządzeń.
 • Bieżące naprawy maszyn i urządzeń.
 • Prowadzenie dokumentacji przeglądowej.

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe / średnie techniczne.
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • UIprawnienia SEP do 1 kV.
 • Wiedza na temat pneumatyki, hydrauliki, mechaniki.
 • Dyspozycyjność do pracy 3-zmianowej.
 • Umiejętność współpracy w zespole.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, certyfikatów, etc.
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (bezpłatne wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.).

Zadania:

 • Zabezpieczenie ciągłości dostaw mediów energetycznych poprzez nadzór nad optymalnym funkcjonowaniem maszyn i urządzeń służących do ich wytwarzania i transportu czynników energetycznych.
 • Prowadzenie projektów inwestycyjnych w obszarze infrastruktury i energetyki.
 • Analiza danych energetycznych Oddziału oraz optymalizacja ich zużycia.
 • Analiza stosowanych technik i technologii, proponowanie zmian modernizacyjnych istniejących instalacji maszyn i urządzeń, w celu podniesienia ich wydajności.
 • Opracowywanie i prowadzenie projektów technicznych modernizacji w Oddziale.
 • Organizacja i nadzór prac oraz usług firm zewnętrznych związanych z urządzeniami
  i instalacjami energetycznymi.
 • Bieżąca współpraca z działami Controlingu, Planowania, Produkcji oraz Utrzymania Ruchu.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (kierunek energetyka lub pokrewne).
 • Znajomość gospodarki energetycznej i przepisów prawa z niej wynikających.
 • Wiedza na temat materiałów konstrukcyjnych.
 • Znajomość programów komputerowych pomagających w pracy w tym pakietu MS Office, programów CAD.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2.
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Odpowiedzialność, rzetelność i samodzielność w działaniu


Mile widziane

 • Doświadczenie w pracy w branży energetycznej.
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego.

Korzyści:

 • Umowę o pracę na pełen etat.
 • Podstawę i premię miesięczną.
 • Dopłatę do wakacji: Wczasy pod gruszą.
 • Świadczenie z okazji Dnia Odlewnika.
 • Program poleceń pracowniczych: dodatkowa premia za polecenie pracownika.
 • Płatny program wprowadzania udoskonaleń w firmie.
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (m.in. wyjazdy wakacyjne, paczki świąteczne).
 • Dostępne ubezpieczenie grupowe oraz wsparcie pracownika w trudnej sytuacji.
 • Szkolenia, zdobycie dodatkowych uprawnień i umiejętności.

Zadania:

 • Planowanie pracy Wydziału na podległym obszarze produkcji.
 • Przydzielanie poszczególnym pracownikom konkretnych zadań produkcyjnych wynikających z planu oraz koordynowanie i kontrolowanie ich wykonania.
 • Podnoszenie wydajności pracy poprzez odpowiednią organizację pracy.
 • Uczestniczenie oraz realizowanie zadań w projektach dotyczących usprawniania procesu.
 • Egzekwowanie przepisów BHP, instrukcji pracy oraz obowiązujących procedur.
 • Sporządzanie raportów z wykonywanej pracy.

Wymagania:

 • Dyspozycyjność do pracy 3-zmianowej.
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku oraz doświadczenie w zarządzeniu zespołem.
 • Mile widziana znajomość systemu Lean Manufacturing.
 • Znajomość MS Excel.
 • Zaangażowanie, komunikatywność i asertywność.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, certyfikatów, etc.
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom, pracowników (bezpłatne wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.).
 • Dofinansowanie wypoczynku.
 • Program rekomendacji pracowników.
 • Ubezpieczenie na życie i pakiet zdrowotny na peryferyjnych warunkach.

Zadania:

 • Przeglądy TPM maszyn i urządzeń - raportowanie.
 • Wsparcie w codziennych wyzwaniach i awariach maszyn.
 • Aktualizacja i archiwizacja dokumentów.
 • Umiejętność czytania schematów elektronicznych.

Wymagania:

 • Znajomości podstawowych modeli sterowania i elektroniki.
 • Gotowości do pracy zmianowej (2 zmiany).
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku (min. rok).
 • Znajomości programów ms office oraz TIA PORTAL SIEMENS (będzie dodatkowym atutem).
 • Uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy (SEP do 1 kV).
 • Sumienność i pracowitość.

Korzyści:

 • Umowę o pracę na pełen etat.

 • Podstawę i premię miesięczną.

 • Dopłatę do wakacji: Wczasy pod gruszą.

 • Świadczenie z okazji Dnia Odlewnika.

 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (m.in. wyjazdy wakacyjne, paczki świąteczne).

 • Dostępne ubezpieczenie grupowe oraz wsparcie pracownika w trudnej sytuacji.

 • Szkolenia, zdobycie dodatkowych uprawnień i umiejętności.

Zadania:

 • Ciągły nadzór i poprawa BHP.

 • Zapewnienie zgodności procesów produkcyjnych z wymaganiami BHP, jakościowymi oraz procedurami wewnętrznymi.

 • Zarządzanie procesami produkcyjnymi Wydziału Odlewni Ręcznej.

 • Opracowanie i nadzór nad realizacją planów produkcyjnych.

 • Motywowanie i wsparcie podległego Zespołu.

 • Nadzorowanie i prowadzenie procesów inwestycyjnych związanych z obszarem.

 • Nadzór nad zasobami technicznymi Wydziału.

 • Inicjowanie wdrażania projektów ciągłego doskonalenia.

 • Rozwiązywanie problemów technicznych i organizacyjnych.

 • Aktywny udział w procesach rekrutacyjnych na stanowiska produkcyjne podległego Wydziału.

Wymagania:

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe.

 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

 • Doświadczenie w organizowaniu logistycznego wsparcia produkcji.

 • Znajomość narzędzi optymalizujących procesy produkcyjne.

 • Umiejętność pracy w oparciu o plany oraz wskaźniki.

 • Umiejętność zarządzania ludźmi, zdolności managerskie (warunek konieczny).

 • Inicjatywa w działaniu, przedsiębiorczość, zdolności organizacyjnie.

Mile widziane

 • Wiedza z zakresu procesów odlewniczych.

 • Doświadczenie w zarządzaniu obszarem w zakładzie produkcyjnym.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w odlewni żeliwa,
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, certyfikatów,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.).

Zadania:

 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem maszyn i urządzeń na linii automatycznej,
 • Kontrola stanu maszyn i urządzeń,
 • Bieżące naprawy maszyn i urządzeń.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne,
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Uprawnienia SEP do 1 kV,
 • Wiedza na temat pneumatyki, hydrauliki, mechaniki,
 • Dyspozycyjność do pracy 3-zmianowej.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie, umowa o pracę na pełen etat w Odlewni Żeliwa "Śrem",
 • Dodatkowe świadczenie z okazji Dnia Odlewnika i Wczasy Pod Gruszą (zgodnie z Regulaminem),
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (m.in. wyjazdy wakacyjne, bezpłatne stypendia zagraniczne),
 • Dostępne ubezpieczenie grupowe oraz wsparcie pracownika w trudnej sytuacji,
 • Szkolenia i uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy.

Zadania:

 • Praca przy produkcji odlewów żeliwnych, obsługa maszyn i urządzeń.

Wymagania:

 • Dyspozycyjność do pracy w systemie 3-zmianowym,
 • Mile widziane uprawnienia na suwnice.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego w strukturach Spółki,
 • Pakiet świadczeń pozapłacowych, w tym: prywatną opiekę medyczną ubezpieczenie pracownicze, ZFŚS,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.)

Zadania:

 • Utrzymywanie ciągłości ruchu działu produkcyjnego;
 • Zapewnienie sprawności maszyn i urządzeń produkcyjnych;
 • Bieżąca realizacja zlecanych czynności remontowych;
 • Przeglądy i konserwacje maszyn i urządzeń.

Wymagania:

 • Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne,
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • Mile widziana wiedza z zakresu napraw i konserwacji rozdzielni elektrycznych, instalacji elektrycznych, szaf sterowniczych,
 • Mile widziane uprawnienia SEP,
 • Dyspozycyjność - praca w systemie 3-zmianowym;
 • Otwartość i umiejętność pracy w zespole;
 • Bezkonfliktowość oraz odporność na stres.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego w strukturach Spółki,
 • Pakiet świadczeń pozapłacowych, w tym: prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie pracownicze, ZFŚS,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.).

Zadania:

 • Wykonuje prace produkcyjne związane z obróbka mechaniczną detali na maszynie cnc, tokarce, frezarce
 • Realizuje plan produkcyjny poprzez obsługę maszyn i wykonywanie prac zgodnie z instrukcją stanowiskową,
 • Współpracuje z innymi działami firmy.

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy z maszynami i urządzeniami produkcyjnymi,
 • Dokładność, determinacja i zaangażowanie w powierzone obowiązki,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Gotowość do pracy zmianowej.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie, umowa o pracę w Odlewni Żeliwa "Śrem",
 • Premia uznaniowa
 • Pakiet świadczeń socjalnych
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (m.in.  wyjazdy wakacyjne, bezpłatne stypendia zagraniczne)
 • Dostępne ubezpieczenie grupowe oraz wsparcie pracownika w trudnej sytuacji
 • Szkolenia i uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy
 • Program rekomendacji pracowników

Zadania:

 • Wykonywanie badań na obiektach,

 • Planowanie badań i interpretacja wyników,

 • Obsługa i konserwacja wyposażenia badawczo-pomiarowego wykorzystywanego do realizowania badań,

 • Współudział w udoskonalaniu metod badań, tworzenie instrukcji oraz sprawozdań z badań.

Wymagania:

 • Wykształcenie mechaniczne, inżynieria materiałowa lub pokrewne,

 • Znajomość obsługi wyposażenia, metod badań,

 • Znajomość dokumentowania wyników badań,

 • Znajomość systemu zarządzania w LC,

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat,
 • Inwestycje w rozwój pracowników (m.in. dofinansowanie do szkoleń, certyfikatów), przygotowanie do zawodu,
 • Dodatkowe świadczenie z okazji Dnia Odlewnika, Wczasy Pod Gruszą (zgodnie z regulaminem),
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (m.in. wyjazdy wakacyjne, bezpłatne stypendia zagraniczne).

Zadania:

 • Konserwacja urządzeń i przemysłowej instalacji elektrycznej,
 • Montaż nowych urządzeń przy nowoczesnych inwestycjach,
 • Przeprowadzanie planowanych przeglądów,
 • Usuwanie awarii.

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
 • Znajomość zagadnień z dziedziny elektryki,
 • Mile widziane uprawnienia eksploatacyjne SEP do 1kV,
 • Dokładność, rzetelność, systematyczność,
 • Umiejętność szybkiego reagowania,
 • Dyspozycyjność do pracy zmianowej,
 • Chęć nauki w przypadku osób bez praktycznego doświadczenia.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Inwestycje w rozwój pracowników – dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkoleń, certyfikatów, etc..
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom, pracowników (bezpłatne wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.).
 • Dofinansowanie wypoczynku.
 • Program rekomendacji pracowników.
 • Ubezpieczenie na życie i pakiet zdrowotny na peryferyjnych warunkach.

Zadania:

 • Wycinanie elementów ze sklejki do obróbki na maszynach CNC.
 • Obsługa maszyn w tym CNC.
 • Praca przy modelach np. remonty.

Wymagania:

 • Znajomość podstaw rysunku technicznego.
 • Umiejętność pracy przy maszynach do obróbki drewna (mile widziane CNC).
 • Gotowość do pracy zmianowej (2 zmiany).
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku (min. rok).
 • Podstawowa umiejętność poruszania się w systemie MS Windows.
 • Sumienność i pracowitość.

Korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w PGO S.A.
 • Inwestycje w rozwój pracowników – szkolenia, certyfikaty, uprawnienia.
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (bezpłatne wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne).
 • Ubezpieczenie grupowe z opieką medyczną oraz pakiet świadczeń socjalnych.

Zadania:

 • Wykonywanie modeli odlewniczych lub
 • obsługa maszyn i urządzeń odlewniczych lub
 • praca przy wykańczaniu odlewów staliwnych.
 • Obsługa urządzeń transportu bliskiego,
 • Dbanie o bezpieczeństwo i porządek na stanowisku pracy.

Wymagania:

 • Gotowość do pracy zmianowej.
 • Sprawność fizyczna.
 • Mile widziane doświadczenie na podobnych stanowiskach.
 • Mile widziane uprawnienia na wózki elektryczne i suwnice.


„Tuż po zakończeniu szkoły rozpocząłem staż w PGO. Po trzech miesiącach byłem pewien, że to firma w której chcę zostać na dłużej. Właśnie minął pierwszy rok mojej pracy."

BARTOSZ - specjalista ds. marketingu

„Zacząłem od stażu zaraz po zakończeniu szkoły , który przekonał mnie, że PGO to miejsce w którym zostanę na dłużej.”

RADOSŁAW - specjalista ds. jakości produktu