27

Listopad 2019

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego kwartalną informację finansową za III kwartał 2019 r.

30

Wrzesień 2019

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

29

Maj 2019

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego kwartalną informację finansową za I kwartał 2019 r.

30

Kwiecień 2019

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018

30

Kwiecień 2019

Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok 2018

Kontakt dla inwestorów

Kontakt dla inwestorów

Grzegorz Kozub

dyrektor ds. relacji inwestorskich
+48 32 832 18 00