27

Listopad 2019

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego kwartalną informację finansową za III kwartał 2019 r.

30

Wrzesień 2019

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

29

Maj 2019

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego kwartalną informację finansową za I kwartał 2019 r.

30

Kwiecień 2019

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018

30

Kwiecień 2019

Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok 2018

29

Listopad 2017

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalne zawierające kwartalną informację finansową za III kwartał 2017 r.

29

Wrzesień 2017

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.

11

Lipiec 2017

Termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016

03

Lipiec 2017

Dzień dywidendy – dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2016

30

Maj 2017

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalne zawierające kwartalną informację finansową za I kwartał 2017 r.

28

Kwiecień 2017

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016

28

Kwiecień 2017

Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok 2016

Kontakt dla inwestorów

Kontakt dla inwestorów

Grzegorz Kozub

dyrektor ds. relacji inwestorskich
+48 32 832 18 00