Data

Informacja

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający kwartalną informację finansową za III kwartał 2020 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r.

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający kwartalną informację finansową za I kwartał 2020 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2019 r.

Jednostkowy raport roczny za rok 2019

Kontakt dla inwestorów

Kontakt dla inwestorów

Grzegorz Kozub

dyrektor ds. relacji inwestorskich
+48 32 832 18 00