/images/photocontent//content/87/misja_5c98e18c5a0039_53753478.jpg.jpg

Nasza misja: Kształtowanie nowoczesnego przemysłu. Poprzez ciągłe doskonalenie i rozwój oraz budowanie społeczności opartej na wartościach, wspieramy partnerów biznesowych i naszych pracowników w osiąganiu wspólnego sukcesu.

/images/photocontent//content/88/vision-2x_5c1cc6194976e3_24736296.jpg.jpg

Nasza wizja: Osiągniecie pozycji preferowanego partnera biznesowego, innowacyjnej organizacji oraz pożądanego pracodawcy

Nasze wartości

Spółka ma jasno zdefiniowane wyzwania. Chcemy być innowacyjną grupą o wysokich kompetencjach i międzynarodowym zasięgu działania. Inwestycje w nowe technologie, 
w realizację projektów R&D oraz w rozwój naszych pracowników, uważam za działania priorytetowe.

~ Łukasz Petrus
Prezes PGO S.A.