/images/photocontent/content/1446/wk20181128-0428-male_5d1b220eb766e7_27562050.jpg.jpg

Nasza misja: Kształtowanie nowoczesnego przemysłu. Poprzez ciągłe doskonalenie i rozwój oraz budowanie społeczności opartej na wartościach, wspieramy partnerów biznesowych i naszych pracowników w osiąganiu wspólnego sukcesu

/images/photocontent/content/1450/misja-3_5d1dfc4a2f76f6_75047512.jpg.jpg

Nasza wizja: Osiągniecie pozycji preferowanego partnera biznesowego, innowacyjnej organizacji oraz pożądanego pracodawcy

Nasze wartości

Spółka ma jasno zdefiniowane wyzwania. Chcemy być innowacyjną grupą o wysokich kompetencjach i międzynarodowym zasięgu działania. Inwestycje w nowe technologie, 
w realizację projektów R&D oraz w rozwój naszych pracowników, uważam za działania priorytetowe.

~ Łukasz Petrus
Prezes PGO S.A.