person-photo

Łukasz Petrus

prezes zarządu, PGO S.A.
prezes zarządu, Odlewnia Żeliwa ŚREM

Ukończył studia magisterskie na wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Podyplomowe Studia Menedżerskie na WSB w Poznaniu.

W latach 2005-2012 związany z Timken Polska Sp. z o.o., gdzie realizował projekty i zarządzał zespołami w obszarach lean management, six sigma, jakości oraz produkcji. W 2012 roku ropoczął współpracę z Grupą TDJ obejmując funkcję Dyrektora Produkcji w Kuźni "Glinik" Sp. z o. o. W kolejnych latach pełnił kolejno rolę Wiceprezesa i Prezesa Zarządu tej spółki. Obecnie sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Grupy PGO S.A. oraz Prezesa Zarządu Odlewni Żeliwa "Śrem" Sp. z o. o.

person-photo

Andrzej Bulanowski

wiceprezes zarządu ds. sprzedaży, PGO S.A.
wiceprezes zarządu, Odlewnia Żeliwa ŚREM

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki na AGH w Krakowie oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich opartych o strukturę MBA na SGH w Warszawie.

Karierę w branży przemysłowej rozpoczął w 1990 roku. Od początku drogi zawodowej zajmował stanowiska menedżerskie, kierując zespołami handlowymi w branży wyrobów stalowych.

Pracował w takich firmach jak: Enpol Sp. z o.o., ThyssenKrupp Energostal S.A., ArcerolMittal Distribution Poland, Stalprofil S.A. oraz Voestalpine Steel Service Center Sp. z o. o. Od 2017 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. sprzedaży PGO S.A. oraz wiceprezesa zarządu Odlewni Żeliwa "Śrem” Sp. z o.o.

person-photo

Lucjan Augustyn

wiceprezes zarządu ds. finansowych, PGO S.A.
wiceprezes zarządu, Odlewnia Żeliwa ŚREM

Ukończył Wydział Mechaniczny na Politechnice Krakowskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing – specjalność Zarządzanie i Restrukturyzacja Zakładów.

Karierę zawodową rozpoczął w Rafinerii nafty Glimar S.A., kontynuował m.in. w LOTOS Parafiny i DrukPak S.A., aby w 2012 r. dołączyć do Grupy TDJ jako dyrektor ds. ekonomicznych i finansowych Kuźni GLINIK. Od 2013 związany w Grupą PGO, gdzie nadzoruje działalność finansowo-ekonomiczną w spółkach.

W latach 2015-2016 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. strategii PGO S.A.  a od 2016 r. zajmuje stanowisko wiceprezesa ds. finansowych. Od 2017 r. pełni również funkcję wiceprezesa zarządu Odlewni Żeliwa "Śrem" Sp. z o.o.

Jest absolwentem programu Master of Business Administration na Stanford Graduate School of Business w USA. Uzyskał również dyplomy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz University of Loughborough w Wielkiej Brytanii na Wydziale Mechanical and Manufacturing Engineering. Od 2004 roku jest członkiem Rady Nadzorczej FAMUR SA, a od 2010 roku jest jej przewodniczącym. W tym samym roku Tomasz Domogała objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej funduszu TDJ i tym samym przejął kontrolę nad spółkami wchodzącymi w skład portfela inwestycyjnego, jako właściciel całej Grupy TDJ. Funduszowi podlegają obecnie m.in. cztery duże giełdowe grupy kapitałowe: FAMUR, KOPEX, PGO oraz Zamet Industry. Tomasz Domogała inwestuje także na rynku nieruchomości oraz w start-upy. Jest założycielem Fundacji TDJ Na Rzecz Edukacji I Rozwoju, wspierającej edukację oraz rozwój dzieci i młodzieży. W roku 2016 przejął kontrolę nad Grupą KOPEX, wieńcząc tym samym największą akwizycję w branży producentów maszyn górniczych w Polsce.

/images/accordion-supervisoryboard//content/101/dom_5c3c9c0f50fb84_30761105.jpg.jpg

Prezes Zarządu TDJ SA, odpowiedzialny za ład korporacyjny w całej Grupie, z którą związany jest od 1992 roku. W wielu jej spółkach pełnił funkcje zarządcze, biorąc aktywny udział w licznych procesach inwestycyjnych i akwizycyjnych. Obecnie zasiada w organach zarządzających i radach nadzorczych wielu podmiotów grupy kapitałowej TDJ. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym i finansami przedsiębiorstw. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Ekonomiki Produkcji. Absolwent Podyplomowych Studiów Menedżerskich opartych o strukturę MBA, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

/images/accordion-supervisoryboard//content/581/kisiel_5c3c9c1710b376_59724751.jpg.jpg

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz CEMS Master in International Management na CBS w Kopenhadze, studiował także w Madrycie. Karierę zawodową rozpoczął w J.P. Morgan i Merrill Lynch w Londynie. Następnie był związany z PKO TFI, gdzie zajmował się analizą rynku akcji, zwłaszcza spółek z sektora budowlanego, przemysłowego, deweloperskiego i transportowego. W latach od 2013-2015 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji w PKP, gdzie odpowiadał m.in. za nadzorowanie procesów prywatyzacyjnych w Grupie PKP. Przeprowadził m.in. debiut giełdowy i ABB spółki PKP Cargo. W okresie od stycznia 2015 do marca 2016 był prezesem PKP Intercity. Od kwietnia 2016 r. jest partnerem zarządzającym TDJ Equity, gdzie odpowiada za nadzór właścicielski. Zasiada ponadto w radach nadzorczych spółek portfelowych: FPM, Odlewnia Śrem, Pioma Odlewnia, Pemug, ZBM oraz PGO.

/images/accordion-supervisoryboard//content/582/leon_5c3c9c1f279567_79378028.jpg.jpg

Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku finanse, a także studia podyplomowe z prawa finansowego i podatkowego w Szkole Głównej Handlowej oraz z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Dorota Wyjadłowska zdała również państwowy egzamin na doradcę podatkowego i uzyskała wpis na listę doradców podatkowych. Była związana z krakowską Izbą Skarbową. Pełniła funkcję członka Zarządu w Equus SA oraz prezesa Spółki Doradztwa Podatkowego KDT Sp. z o.o. Od 2001 roku jest właścicielem Kancelarii Doradztwa Podatkowego Dorota Wyjadłowska, a w 2015 r. została mianowana na stanowisko wiceprezesa Zarządu w obszarze finansów i podatków w firmie Longline Sp. z o.o.

Absolwentka Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 238. Karierę zawodową rozpoczęła w PZU AM SA, kolejno jako analityk akcji i doradca inwestycyjny. Następnie pełniła funkcję zastępcy zarządzającego portfelami akcyjnymi w Amplico PTE SA. W latach 2009-2015 była zastępcą dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi w PKO TFI SA, gdzie zarządzała funduszami akcyjnymi. Od roku 2013 do 2015 pełniła również funkcję członka Rady Nadzorczej i przewodniczącej Komitetu Audytu PKP Intercity SA, zaś od lutego 2015 do marca 2016 była członkiem zarządu PKP Intercity SA, sprawując nadzór nad obszarami: finansów, zakupów i gospodarki magazynowej, IT, audytu i kontroli, standardów i jakości, obsługi klienta, w tym obsługi konduktorskiej oraz HR. W okresie 2008-2014 była również prezesem i wiceprezesem Związku Maklerów i Doradców oraz pełniła szereg innych funkcji społecznych, biorąc aktywny udział w pracach legislacyjnych dot. rynku kapitałowego. Od kwietnia 2016 r. jest partnerem zarządzającym TDJ Equity, gdzie odpowiada za nadzór właścicielski oraz strategię inwestycyjną tego obszaru. Od kwietnia 2016 r. jest partnerem zarządzającym w TDJ, gdzie odpowiada za obszar TDJ Equity. Jest członkiem Rad Nadzorczych spółek: Famur, Zamet, PGO, FPM, NiUW Glinik, Famak.

/images/accordion-supervisoryboard//content/585/ejsy_5c3c9c2ee0ee88_30353815.jpg.jpg

Absolwent Wydziału Menedżerskiego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii (specjalizacja: zarządzanie strategiczne). Edukację w zakresie zarządzania ryzykiem zdobywał w SGH w Warszawie (Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych). Posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami (Prince2 Foundation Examination). W 2008 r. zdobył dyplom Certified Internal Auditor (CIA). Jest członkiem International Compliance Association oraz The Institue of Internal Auditors. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze audytu zapewnienia zgodności, audytu wewnętrznego i kontroli specjalnych, audytów doradczych, doradztwa w sprawach spornych, zarządzania ryzykiem oraz w projektach z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i nadzorcze, w tym jako członek komitetów inwestycyjnych. Przez kilkanaście lat współpracował bezpośrednio z zarządami i radami nadzorczymi spółek sektora prywatnego i publicznego.

Rada nadzorcza

male female

2019

Kobiety

33%

Meżczyźni

67%

male female

2018

Kobiety

25%

Meżczyźni

75%

Zarząd

male female

2019

Kobiety

0%

Meżczyźni

100%

male female

2018

Kobiety

0%

Meżczyźni

100%

Spółka przyjęła „Politykę różnorodności Grupy PGO” określającą podstawowe wartości i zasady stosowane w Spółce w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi oraz równego traktowania w zatrudnianiu. W swojej działalności Grupa PGO w ramach polityki różnorodności kieruje się wartościami takimi jak:

• szacunek do ludzi będący stałą postawą, którą okazujemy każdemu człowiekowi oraz traktowanie go z należytą godnością,
• wiarygodność, którą rozumiemy jako dotrzymywanie podjętych zobowiązań i rzetelność w postępowaniu w oparciu o wartości, dzięki którym budujemy zaufanie pomiędzy pracownikami oraz do organizacji którą tworzymy.

Celem stosowanej w Spółce polityki różnorodności jest upowszechnianie równego traktowania i różnorodności, tworzenie w miejscu pracy atmosfery i kultury organizacyjnej, która zapewnia szacunek dla różnorodności i polityki równego traktowania, w ramach której bierze się pod uwagę różne zdania i nie wyklucza nikogo, co wpływa na większą efektywność działania, lepszą współpracę z kontrahentami i otoczeniem społecznym co prowadzi do budowania pozytywnych relacji i w konsekwencji pozwala m.in. na osiąganie celów biznesowych. Polityka różnorodności wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesu, która stanowi część strategii rozwoju naszej Spółki.

W odniesieniu do władz Spółki kryteriami, którymi kierują się organy dokonujące ich wyboru to przede wszystkim wysokie umiejętności, profesjonalizm, wiedza i kompetencje zawodowe kandydatów, zapewniające zatrudnienie osób o możliwie najwyższych kwalifikacjach. Spółka dążąc do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów pod względem płci, wieku i wykształcenia uwzględnienia jednak również konieczności posiadania przez osoby wchodzące w ich skład odpowiednich kwalifikacji i kompetencji zawodowych.
Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej PGO S.A. publikowana jest na stronie internetowej Spółki.