person-photo

Łukasz Petrus

prezes zarządu, PGO S.A.
prezes zarządu, Odlewnia Żeliwa ŚREM

Ukończył studia magisterskie na wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Podyplomowe Studia Menedżerskie na WSB w Poznaniu.

W latach 2005-2012 związany z Timken Polska Sp. z o.o., gdzie realizował projekty i zarządzał zespołami w obszarach lean management, six sigma, jakości oraz produkcji. W 2012 roku ropoczął współpracę z Grupą TDJ obejmując funkcję Dyrektora Produkcji w Kuźni "Glinik" Sp. z o. o. W kolejnych latach pełnił kolejno rolę Wiceprezesa i Prezesa Zarządu tej spółki. Obecnie sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Grupy PGO S.A. oraz Prezesa Zarządu Odlewni Żeliwa "Śrem" Sp. z o. o.

person-photo

Andrzej Bulanowski

wiceprezes zarządu ds. sprzedaży, PGO S.A.
wiceprezes zarządu, Odlewnia Żeliwa ŚREM

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki na AGH w Krakowie oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich opartych o strukturę MBA na SGH w Warszawie.

Karierę w branży przemysłowej rozpoczął w 1990 roku. Od początku drogi zawodowej zajmował stanowiska menedżerskie, kierując zespołami handlowymi w branży wyrobów stalowych.

Pracował w takich firmach jak: Enpol Sp. z o.o., ThyssenKrupp Energostal S.A., ArcerolMittal Distribution Poland, Stalprofil S.A. oraz Voestalpine Steel Service Center Sp. z o. o. Od 2017 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. sprzedaży PGO S.A. oraz wiceprezesa zarządu Odlewni Żeliwa "Śrem” Sp. z o.o.

person-photo

Lucjan Augustyn

wiceprezes zarządu ds. finansowych, PGO S.A.
wiceprezes zarządu, Odlewnia Żeliwa ŚREM

Ukończył Wydział Mechaniczny na Politechnice Krakowskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing – specjalność Zarządzanie i Restrukturyzacja Zakładów.

Karierę zawodową rozpoczął w Rafinerii nafty Glimar S.A., kontynuował m.in. w LOTOS Parafiny i DrukPak S.A., aby w 2012 r. dołączyć do Grupy TDJ jako dyrektor ds. ekonomicznych i finansowych Kuźni GLINIK. Od 2013 związany w Grupą PGO, gdzie nadzoruje działalność finansowo-ekonomiczną w spółkach.

W latach 2015-2016 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. strategii PGO S.A.  a od 2016 r. zajmuje stanowisko wiceprezesa ds. finansowych. Od 2017 r. pełni również funkcję wiceprezesa zarządu Odlewni Żeliwa "Śrem" Sp. z o.o.

Jest absolwentem programu Master of Business Administration na Stanford Graduate School of Business w USA. Uzyskał również dyplomy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz University of Loughborough w Wielkiej Brytanii na Wydziale Mechanical and Manufacturing Engineering. Od 2004 roku jest członkiem Rady Nadzorczej FAMUR SA, a od 2010 roku jest jej przewodniczącym. W tym samym roku Tomasz Domogała objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej funduszu TDJ i tym samym przejął kontrolę nad spółkami wchodzącymi w skład portfela inwestycyjnego, jako właściciel całej Grupy TDJ. Funduszowi podlegają obecnie m.in. cztery duże giełdowe grupy kapitałowe: FAMUR, KOPEX, PGO oraz Zamet Industry. Tomasz Domogała inwestuje także na rynku nieruchomości oraz w start-upy. Jest założycielem Fundacji TDJ Na Rzecz Edukacji I Rozwoju, wspierającej edukację oraz rozwój dzieci i młodzieży. W roku 2016 przejął kontrolę nad Grupą KOPEX, wieńcząc tym samym największą akwizycję w branży producentów maszyn górniczych w Polsce.

/images/accordion-supervisoryboard//content/101/dom_5c3c9c0f50fb84_30761105.jpg.jpg

Prezes Zarządu TDJ SA, odpowiedzialny za ład korporacyjny w całej Grupie, z którą związany jest od 1992 roku. W wielu jej spółkach pełnił funkcje zarządcze, biorąc aktywny udział w licznych procesach inwestycyjnych i akwizycyjnych. Obecnie zasiada w organach zarządzających i radach nadzorczych wielu podmiotów grupy kapitałowej TDJ. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym i finansami przedsiębiorstw. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Ekonomiki Produkcji. Absolwent Podyplomowych Studiów Menedżerskich opartych o strukturę MBA, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

/images/accordion-supervisoryboard//content/581/kisiel_5c3c9c1710b376_59724751.jpg.jpg

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz CEMS Master in International Management na CBS w Kopenhadze, studiował także w Madrycie. Karierę zawodową rozpoczął w J.P. Morgan i Merrill Lynch w Londynie. Następnie był związany z PKO TFI, gdzie zajmował się analizą rynku akcji, zwłaszcza spółek z sektora budowlanego, przemysłowego, deweloperskiego i transportowego. W latach od 2013-2015 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji w PKP, gdzie odpowiadał m.in. za nadzorowanie procesów prywatyzacyjnych w Grupie PKP. Przeprowadził m.in. debiut giełdowy i ABB spółki PKP Cargo. W okresie od stycznia 2015 do marca 2016 był prezesem PKP Intercity. Od kwietnia 2016 r. jest partnerem zarządzającym TDJ Equity, gdzie odpowiada za nadzór właścicielski. Zasiada ponadto w radach nadzorczych spółek portfelowych: FPM, Odlewnia Śrem, Pioma Odlewnia, Pemug, ZBM oraz PGO.

/images/accordion-supervisoryboard//content/582/leon_5c3c9c1f279567_79378028.jpg.jpg

Jest absolwentem programu Master of Business Administration Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył także liczne kursy menadżerskie. Zawodową karierę rozpoczynał w spółkach BRADO, gdzie piastował m.in. stanowisko Prezesa Zarządu Z.M. BRADO 2 SA. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu także w RODO SRL w Rumunii oraz Lodus Sp. o. o.. Był Dyrektorem Centrum Dystrybucji w Animex SA (Smithfield Foods Incorporated), a w latach 2000-2015 związał się z fińską Grupą RAMIRENT, gdzie sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu RAMIRENT Scaffolding Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu RAMIRENT SA. Od kwietnia 2015 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu NiUW Glinik, a rok później został Prezesem Zarządu tej spółki. Od 2017 r. związany z FAMUR SA. Od stycznia 2018 r. sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu FAMUR SA, natomiast od 1 stycznia 2019 r. do dnia 21 czerwca 2021r. - Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży eksportowej Underground.

/images/accordion-supervisoryboard//content/1843/toborek-adam-1-5c1b80ff4e7338-46553138-jpg_60def6ec75c0c8_47946999.jpg.jpg