Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 marca 2021 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu Walnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 96.300.000 akcji dających łącznie 96.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

 • 41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 41.760.000 głosów
 • 54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 54.540.000 głosów

  

Formularze i wnioski

Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 96.300.000 akcji dających łącznie 96.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

 • 41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 41.760.000 głosów
 • 54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 54.540.000 głosów

  

Formularze i wnioski

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 96.300.000 akcji dających łącznie 96.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

 • 41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 41.760.000 głosów
 • 54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 54.540.000 głosów

Formularze i wnioski

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.10.2018 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 96.300.000 akcji dających łącznie 96.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

 • 41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 41.760.000 głosów
 • 54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 54.540.000 głosów

Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie

Formularze i wnioski

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 96.300.000 akcji dających łącznie 96.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

 • 41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 41.760.000 głosów
 • 54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 54.540.000 głosów

Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie

Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie

Formularze i wnioski

Inne dokumenty

Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 96.300.000 akcji dających łącznie 96.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

 • 41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 41.760.000 głosów
 • 54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 54.540.000 głosów

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

Formularze i wnioski

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 96.300.000 akcji dających łącznie 96.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

 • 41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 41.760.000 głosów
 • 54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 54.540.000 głosów