Efekt wieloletniej obecności Grupy PGO w przemyśle to nie tylko dopracowana jakość i cenne know-how. Unikalne połączenie doświadczenia, nowoczesnego zarządzania oraz rozwoju technologicznego sprawia, że możemy konkurować z najlepszymi europejskimi producentami odlewów i odkuwek.

Grupa PGO jako grupa kapitałowa została powołana do życia w 2008 roku, ale zakłady produkcyjne Grupy PGO z powodzeniem działają na rynku przemysłowym od kilkudziesięciu lat. Początki Kuźni GLINIK sięgają 1883 roku, PIOMA Odlewnia została uruchomiona w 1960 a Odlewnia Żeliwa ŚREM w 1964 roku. Siłą Grupy PGO jest wiedza połączona z doświadczeniem kilku pokoleń kowali i odlewników.

 

1883 - 1894

Kanadyjski inż. Wiliam Henry Mac Garvey wraz z austriackim finansistą Johnem Simeonem Bergheimem założył w 1883 roku rafinerię ropy naftowej i zakład narzędziowo-naprawczy w Gliniku Mariampolskim.

1895 - 1939

H. Mac Garvey i J.Bergheim otrzymali koncesję na założenie Galicyjskiego Karpackiego Naftowego Towarzystwa Akcyjnego. Wkrótce warsztat zaczął działać jako samodzielna Fabryka Maszyn i Narzędzi Wiertniczych. Następnie zakład przekształcono w Fabrykę Maszyn i Urządzeń Wiertniczych i był najlepszym tego typu zakładem w Europie aż do wybuchu II Wojny Światowej. 

1939-1945

W okresie II Wojny Światowej fabryka była podporządkowana niemieckiemu koncernowi Karpathen Oil AG.

1945-1960

Po wojnie fabryka przyjęła nazwę Centralne Warsztaty Naftowe i odbudowywała swój potencjał produkcyjny. Nastąpiła rozbudowa zakładu, powstawały nowe hale produkcyjne i magazyny, rozszerzał się i modernizował park maszynowy. Powstawały nowe obiekty socjalne. Fabryka odzyskała swą wysoką pozycję na rynku urządzeń, narzędzi i osprzętu wiertniczego. Uruchomiła produkcję narzędzi obrotowych – świdrów gryzowych, produkowała urządzenia wiertnicze do głębokich wierceń.

1960

Powstał zakład produkcyjny PIOMA Odlewnia w Piotrkowie Trybunalskim – jako zaplecze dla Fabryki Maszyn Górniczych Pioma.

1962

Nastąpiła kolejna zmiana nazwy przedsiębiorstwa na Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego Glinik.

1964–1974

Powstaje zakład produkcyjny Odlewnia Żeliwa ŚREM.

1968

Uruchomienie produkcji w Odlewni Żeliwa ŚREM.

1968

Fabryka Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego Glinik rozpoczęła produkcję maszyn i urządzeń dla mechanizacji prac wydobywczych w kopalniach węgla kamiennego. Powstał nowy zakład z kuźnią, matrycownią i elektrociepłownią. Rozwinęła się produkcja i pozyskano nowe rynki zbytu w Chinach, Anglii, Jugosławii i na Węgrzech.

1973

Zakład zmienił nazwę na Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych Glinik.

1980-1989

W ofercie fabryki pojawiły się nowe produkty dla górnictwa węglowego: strugi, przenośniki, wysokowydajne kompleksy ścianowe. Rozwinęła się produkcja zmechanizowanych obudów ścianowych zawałowych i podsadzkowych. Intensywnie rozwijał się eksport na Wschód.

1990

Rozpoczął się proces zmian prywatyzacyjnych, strukturalnych i organizacyjnych. Firma przekształciła się w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa – Fabrykę Maszyn Glinik S.A. Struktura firmy zmieniała się stopniowo na holdingową.

1993

Kuźnia GLINIK prowadzi swoją działalność jako odrębny podmiot gospodarczy.

1999

Prywatyzacja Odlewni Żeliwa ŚREM.

2000

Prywatyzacja PIOMA Odlewni.

2001

Powstała spółka menedżersko-pracownicza Inwest „Glinik”, która odkupiła od Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i Skarbu Państwa 87,84% akcji Fabryki Maszyn „Glinik” S.A.

2008

Do życia zostaje powołana grupa kapitałowa Polska Grupa Odlewnicza S.A. W jej skład weszły PIOMA Odlewnia i Odlewnia Żeliwa ŚREM.

2011

Polska firma inwestycyjna TDJ S.A. podpisała z Inwest „Glinik” S.A. umowę przyrzeczoną dotyczącą przejęcia Grupy Kapitałowej Glinik z Gorlic. TDJ S.A. nabyła pakiet akcji Fabryki Maszyn „Glinik” S.A. i tym samym przejęła kontrolę nad jej spółkami zależnymi. Rozpoczął się intensywny proces ich restrukturyzacji.

2011

Polska Grupa Odlewnicza S.A. oddzieliła się od Grupy Famur i zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych.

2013

Kuźnia GLINIK dołącza do Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. na mocy zawartej z TDJ S.A. umowy nabycia udziałów.

2014

Przejęcie kluczowych aktywów kolejnego zakładu produkcyjnego – Fugo Odlew Sp. z o.o. w Koninie – przez PIOMA Odlewnię.

2017

Do Grupy PGO wchodzi Kopex Foundry, który obecnie kontynuuje swoją działalność pod nazwą PGO S.A Odlewnia Staliwa oddziałw Stalowej Woli 

 

2017

Polska Grupa Odlewnicza S.A. zmienia nazwę na PGO S.A.