PGO Finance Sp. z o. o. informuje o podpisaniu planu połączenia ze spółką PGO S.A.

Plan połączenia z załącznikami