PGO S.A. inwestuje w innowacyjne odlewy staliwne przeznaczone do zastosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji

W Grupie PGO trwa realizacja projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

W naszym oddziale Pioma-Odlewnia w Piotrkowie Trybunalskim realizowany jest projekt, zmierzający do opracowania i wdrożenia technologii wytwarzania innowacyjnych odlewów staliwnych. Ich zastosowanie w ekstremalnych warunkach eksploatacji wymaga zapewnienia wysokich właściwości mechanicznych (zwłaszcza udarności) oraz trwałości eksploatacyjnej.

 

Zaprojektowano oraz wytworzono demonstracyjną linię opartą o konwertor AOD, zmodernizowane zostały stanowiska obróbki cieplnej oraz szereg urządzeń towarzyszących. Obecnie prowadzone są testy nowej technologii w warunkach rzeczywistych, tj. maksymalnie zbliżonych do komercyjnych.

 

Zgodnie z harmonogramem projekt Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych odlewów staliwnych przeznaczonych do zastosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji zostanie zakończony w tym roku. Dzięki temu wprowadzimy do naszej działalności unikalne rozwiązania i jeszcze lepiej odpowiemy na rosnące potrzeby naszych partnerów biznesowych.